Příručka má ambici poskytnout podnikatelům návod na to, jak označit obchod nebo restauraci „s respektem k hodnotám historického města“. Zároveň nabízí přehledné rady pro orientaci v nejrůznějších předpisech a získat potřebná úřední povolení.

„Je kuriózní, jak se dokončení manuálu časově sešlo se současnou situací, kdy jsou pražské ulice víceméně prázdné. O to víc je v nich vidět reklamní balast, který se postupně nabaloval od sametové revoluce. Naše koalice se snaží od začátku volebního období vizuální smog z veřejného prostoru postupně odstraňovat,“ uvedla k vydání brožury radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě), podle které byl prvním krokem v tomto úsilí zákaz pand a dalších plyšových „obrů“ prostřednictvím novely vyhlášky o buskingu.

Z webu kultivovana.praha.eu volně stažitelný manuál je de facto uceleným soupisem toho, jak by měly podle představ magistrátu vypadat pražské ulice. „Zjistili jsme, že existují mezery mezi kompetencemi jednotlivých úřadů, které mají roztříštěnou regulaci reklamy na starosti. Město například nemá páky na polepy výloh zevnitř. Proto jsme doplnili několik nových pravidel, která dosud nemají oporu v českých zákonech,“ vysvětlila textová autorka manuálu Kristýna Drápalová.

Legislativní „záplaty“ 

Legislativní „záplaty“ podle ní představují zhruba pětinu z celkového množství pravidel. Upravují mimo jiné firemní nápisy, vitríny a nabídkové tabule, výkladce a polepy, dveřnice a okenice nebo výstrče a vývěsní štíty. „Rozměr výstrče smí činit nejvýše 800 x 800 mm, hloubka nejvýše 100 mm… Není povoleno na výstrči zobrazovat prodávaný sortiment…,“ čteme například v kapitole věnované výstrčím a vývěsním štítům. Uvedené jsou též dva úřady, které je třeba navštívit před instalací tohoto typu poutače.

Městem přidané podmínky budou součástí nájemních smluv na nebytové prostory. Na případný nesoulad nejdřív upozorní úředník a pokud bude neúspěšný, zahájí město správní řízení. Provozovny v soukromém vlastnictví se novými pravidly mohou řídit dobrovolně.

Devatero dobré praxe označování provozoven
1. Méně je více 2. Zkuste to bez plastů 3. Nechte kolemjdoucí nahlédnout (ne celopolepům) 4. Bez křiklavých barev 5. Sviťte s mírou 6. Blikání zakázáno 7. Obrazovky do obýváku, ne na fasádu 8. Pozor na bezpečnost 9. Čistota – půl úspěchu
Zdroj: Manuál pro kultivovanou Prahu

„Z mé zkušenosti začíná být sexy mít hezky označenou provozovnu. Některé příklady z meziválečné doby ukazují, že nekřiklavá reklama může místo trvale obohatit. Začneme vyjednávat i s nadnárodními firmami a věřím, že si řada z nich vezme tento přístup za svůj,“ dodala radní Třeštíková.

Motivací pro dodržování městského „reklamního kodexu“ bude i grantový program, v němž chce Praha příští rok rozdělit pět milionů korun na „vkusné“ poutače.

„Z mého osobního pohledu by bylo skvělé, když by i díky manuálu zmizely z pražských obchodů celopolepy, nadbytečné informace typu telefonních čísel, blikající stánky nebo neonové nápisy open,“ prohlásila Anastasia Vrublevská, která vytvořila grafickou část dokumentu.