Lávka bude dlouhá 45 metrů a široká 4 metry. Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště je 30 milionů korun bez DPH. „Lávka chodcům a cyklistům doplní přímou vazbu mimo rušné komunikace z Nového Města přes Vinohrady. Při výběru její podoby jsme mysleli na to, aby architektonicky hrála s krásnými schodišti a její konstrukce do nich co nejméně zasahovala a spíše je esteticky doplňovala,“ vysvětlil primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

O novou lávku pro pěší a cyklisty usilovala městská část Praha 2 údajně již několik let. „Lávka zásadním způsobem propojí Nové Město a Vinohrady. Jsem rád, že se alespoň v tomto ohledu konečně blýská na lepší časy a přání našich občanů bude vyslyšeno,“ pochvaloval si místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS).

Rozhodl Národní památkový ústav

Výsledná podoba lávky se vybírala z desítky návrhů, které posuzoval Národní památkový ústav. Podle mínění poroty bude práce Petra Teje architektonicky zapadat do svého okolí, „dokonale totiž pracuje s podobou schodišť po svých stranách“.

Hlavním viditelným prvkem mostu je dvojice vzájemně protnutých spodních oblouků lávky, které se kříží v ose ulice Bělehradská nad tramvajovou tratí.

Materiál umožní snadnou údržbu

Oblouky lávky jsou navržené z ultra-vysokohodnotného betonu s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru. Ten umožní snadnou údržbu. Výhodou materiálu je i vysoká pevnost a nepropustnost vody. Výstavbu lávky zajistí technická správa komunikací. Projekt je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR), které je složité z hlediska množství sítí nacházejících se v blízkosti.