Předpokládaná hodnota zakázky je 255 milionů korun bez DPH, nabídky bude město přijímat do 26. září.

Průzkumná štola by měla být vybudována v místě plánovaného tunelu Radlice. Měla by měřit asi 850 metrů, příčný profil bude mít 13,46 metru čtverečních. Součástí zakázky bude podrobný inženýrskogeo­logický a hydrogeologický průzkum v trase radiály.

„Průzkumem získané znalosti a informace jsou nezbytné pro další projekční práce, a to jak z hlediska technického a technologického řešení přípravy budoucího tunelu Radlice, tak z hlediska budoucí bezpečnosti při jeho ražbě,“ napsali zástupci odboru městského investora (OMI), který má stavbu na starosti.

Podle OMI má radiála schválenou dokumentaci v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V současnosti se zpracovávají podklady pro územní rozhodnutí, o které bude podle OMI v následujících týdnech nebo měsících požádáno.

Příprava stavby ale bude ještě několik let trvat, samotné vybudování průzkumné štoly bude podle zadávací dokumentace trvat zhruba tři roky. Podle OMI bude vše záležet také na finančních prostředcích. „Při dostatečném objemu finančních prostředků by bylo reálné zprovoznění v roce 2018,“ napsali zástupci odboru. To ale zřejmě není moc pravděpodobné.

Polovina radiály v tunelech

Radlická radiála by měla propojit Strakonickou ulici u Barrandovského mostu s už fungující Rozvadovskou spojkou, která navazuje na Pražský okruh a dálnici D5. Podle projektantů ze sdružení firem Pudis – Satra by měla být radiála dlouhá asi 5,5 kilometru, z toho zhruba polovina bude vedena ve třech tunelech (tunel Radlice, Jinonice a Butovice). Součástí stavby by mělo být 12 mostů, tři lávky pro pěší i úpravy na železniční trati ze Smíchova do Hostivice. Náklady na výstavbu zatím město nedokáže odhadnout.

Hlavní silniční síť v hlavním městě tvoří vnitřní Městský okruh a vnější Pražský okruh, které má propojit sedm radiál. V provozu je zhruba polovina z celkové délky obou okruhů a všech radiál.

Čtěte také:
Štěrboholská radiála se rozšířila o tři nové pruhy
Břevnovská radiála budí obavy