AFS působí v České republice téměř 20 let. Cílem programů kromě znalosti cizího jazyka je především porozumět odlišnostem mezi kulturami, naučit se je respektovat a podpořit tak smysl pro toleranci.

Ze své dlouholeté historie AFS ví, že taková zkušenost v období dospívání významně ovlivní rozvoj studentovy osobnosti, ti jsou díky svému prožitku a znalostem ze zahraničí lépe vybaveni pro další studium i budoucí profesní a osobní život.

AFS v ČR vyslalo přes tisíc studentů na program do zahraničí a obdobný počet mladých lidí z celého světa přivítalo na hostitelském programu.

Mimořádný stipendijní studijní program v Chile je skvělou možností pro všechny středoškoláky. Ti se přihlásili ze všech koutů České republiky. Studenti absolvovali při výběrovém řízení test obecného přehledu a pohovor.

!Vítěznému kandidátovi se na deset měsíců změní život - stráví příští školní rok v Chile

Jitka Blažková