"V současné chvíli probíhá připomínkování záměru projektu, který pak chceme dát ministerské centrální komisi ke schválení,“ řekl Pavel Paidar, náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC. Záměr má stanovit předpokládané investiční náklady a posoudit účelnost opravy.

Podle Pavla Paidara je důvodem rekonstrukce nejen špatný stav železničního svršku a stěn tunelů, kterými prosakuje voda, ale i k tunelům přilehlých kolejí. Jejich stav je totiž v jižní části hlavního nádraží výrazně horší než v severní, kde byly koleje rekonstruovány v rámci stavby Nového spojení.

Oprava po částech

Rekonstrukce nebude probíhat najednou, jinak by prakticky došlo ke kolapsu železniční dopravy v Praze. Tunely jezdí nyní nejen vlaky směrem na Benešov a Beroun, ale také se jimi navážejí vlakové soupravy z odstavného nádraží v Michli. Maximální rychlost v tunelech je 60 km/h. Po rekonstrukci dojde ke zvýšení rychlosti až na 80 km/h ve směru do Vršovic.

Vinohradské tunely jsou 1,1 kilometru dlouhé, jde o soustavu celkem tří tunelů, z nichž tzv. III. Vinohradský tunel, nejvýchodnější, se po zhruba 300 metrech rozdvojuje a do Vršovic pak pokračují tunelové trouby dvě. Tunely vznikaly postupně: první vznikl v roce 1871, poslední v roce 1989.

Uzavření Výtoňského mostu bude komplikací

SŽDC musí termín opravy sladit s jinou velkou akcí: řešením rekonstrukce trati mezi Nuslemi a Smíchovem, zejména pak s přemostěním Vltavy. I když Praha dlouhodobě volá po opravě mostu, SŽDC chce postavit na jeho místě pohledově podobnou konstrukci. Čeká především na verdikt ministerstva kultury, zda bude sejmuta památková ochrana.

V případě, že dojde k uzavření mostu, část vlaků bude jezdit z Radotína přes Braník do Vršovic, tunely ve směru na Vršovice tak musí být v provozu bez omezení.