„Špičkový ozařovač je určený k léčbě zářením u pacientů s nádorovým onemocněním. Současně je uveden do provozu i nový přístroj určený pro plánování této léčby – CT simulátor. Díky novému vybavení je možné zvýšit počty denně ozářených pacientů i zkrátit čekací doby na tuto léčbu. Zkrácení ozařovacího času i velká přesnost jsou hlavními výhodami nových přístrojů.“ uvedla přednostka přednostky Onkologické kliniky FN KV a 3. LF UK Renata Soumarová.

Ilustrační foto.
Bude mít Praha pět linek metra? Začíná příprava okružní trasy O

„Každý krok, který pomáhá zkvalitnit a zvýšit dostupnost péče našim pacientům nás samozřejmě těší. V situaci, kdy byla v posledních dvou letech péče navíc velmi ztížená, dvojnásob,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice královské Vinohrady Jan Votava.

Onkologické oddělení bylo na Vinohradech otevřeno v listopadu 1949 a v roce 1990 získalo statut kliniky 3. lékařské fakulty UK v Praze. Už v roce 1986 zde byl instalován první lineární urychlovač v Čechách. Klinika v současnosti disponuje 30 lůžky a 10 odbornými ambulancemi.