Loni v listopadu vlastník na protest proti jednání úřadů zahalil dům do černé plachty. Pokud by byl dům umístěním plachty poškozen, hrozí majiteli pokuta od památkářů.

„Ve věci jsme rozhodnutí vydali, není ovšem pravomocné, protože účastník řízení se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Rozklad bude řešit druhá instance a verdikt vynese ministr kultury po přezkumu rozhodnutí rozkladovou komisí," řekla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Činžovní vila je připisována architektu Simonovovi

„Ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, do té doby se majitel nebude vyjadřovat, až bude, vydá tiskové prohlášení," řekl ve středu mediální zástupce vlastníka budovy Michal Donath.

Činžovní vila v ulici Na Petřinách z roku 1939 je podle některých pramenů připisována architektovi Pavlu Simonovovi. „Ve stavebním povolení je jako autor a pověřený stavitel uveden architekt Václav Všetička, uvedl Donath.

Místní obyvatelé vyzvali politiky k záchraně vily 

Současný majitel ji chce nahradit novostavbou a loni mu Praha 6 povolila její demolici. V té době nebyla vila památkově chráněná. Místní obyvatelé s tím ale nesouhlasili a vyzvali politiky k záchraně vily.

Majitel údajně loni v červnu při jednání zastupitelstva vyzval radnici Prahy 6, aby vilu koupila. Mluvčí radnice Martin Churavý tehdy  řekl, že tak radnice neučiní. Donath ve středu uvedl, že majitel výzvu radnici ke koupi vily neučinil. Zastupitel Prahy 6 za Stranu zelených Antonín Nechvátal loni podal na ministerstvo kultury návrh na prohlášení vily za kulturní památku.

Majitel vyzval radnici, aby vilu odkoupila 

Činžovní vila z roku 1939 od architekta Pavla Simonova stojí v ulici Na Petřinách. Současný majitel ji chce nahradit novostavbou a loni mu Praha 6 povolila její demolici. V té době nebyla vila památkově chráněná. Místní obyvatelé s tím ale nesouhlasili a vyzvali politiky k záchraně vily.

Majitel pak vyzval radnici, aby vilu odkoupila, chce-li ji zachovat. Radnice tak neučinila. Zastupitel Prahy 6 za Stranu zelených Antonín Nechvátal podal na ministerstvo kultury návrh na prohlášení vily za kulturní památku.

Vlastník zahalením domu prý poškodil vilu 

V listopadu zahalil vlastník dům do černé plachty, chtěl tak prý protestovat proti jednání úřadů, kdy jeden povolil dům odstranit, a jiný podle něj pokusem o prohlášení za památku omezuje jeho vlastnická práva. V případě, že je nemovitost kulturní památkou, nelze ji zbourat.

Podle magistrátu zahalením domu poškodil vilu a porušil zákon o památkové péči. V době, kdy ministerstvo rozhoduje o případné památkové ochraně objektu, musí se majitel k němu chovat tak, jako kdyby ji už požíval. 

Památkáři zahájili s majitelem správní řízení

To majitel podle památkářů nedodržel. Podle zákona o státní památkové péči navíc musel záměr, že chce na dům plachtu umístit, úřadům oznámit. Podle Donatha tak majitel domu učinil. Ředitel odboru památkové péče pražského magistrátu Jiří Skalický sdělil, že odbor nařídil vlastníkovi zpřístupnění domu, aby mohlo být prověřeno, zda byla nemovitost umístěním plachty poškozena.

Pražští památkáři pak s majitelem zahájili správní řízení. Podle magistrátu zahalením domu poškodil vilu a porušil zákon o památkové péči. V době, kdy ministerstvo rozhoduje o případné památkové ochraně objektu, musí se majitel k němu chovat tak, jako kdyby ji už požíval. To majitel podle památkářů nedodržel. Podle zákona o státní památkové péči navíc musel záměr, že chce na dům plachtu umístit, úřadům oznámit.

Vila má značnou architektonickou hodnotu 

Podle dřívějšího vyjádření Skalického „instalací nosného systému z ocelových lan, hmoždinek zavrtaných a zapuštěných do fasády, do nich osazených háků a z vypínacích zařízení došlo k destruktivnímu zásahu do fasády objektu, jejímu narušení a následné degradaci".

Skalický také dříve uvedl, že jde o vilu značné architektonické hodnoty a žádoucí by bylo její zachování. Dům ale nestojí v památkové zóně a nebyl v době podání žádosti o demolici kulturní památkou, proto proti jejímu odstranění nebylo možné uplatnit námitky podle zákona o památkové péči.

Čtěte také: Vilu na Petřinách pokryl majitel na protest černou plachtou