Cvičení nazývané také Falun Gong, je duchovní praxe, jež se stala součástí života milionů lidí po celém světě. Vychází z buddhistické tradice a sestává ze dvou hlavních částí: sebezušlechťování skrze studium a dále z jemných cvičení a meditace.