Deset a půl tisíce podpisů pod výzvu Za MHD přístupnou včera obdržel primátor Pavel Bém. Přímo na magistrát mu je přinesli organizátoři výzvy. Ti se snaží upozorňovat na bariérová místa v městské hromadné dopravě, zejména u stanic metra a tramvajových zastávek.

Akce měla určitě velikou sílu, ihned se totiž dostavil první výsledek. „Primátor naši výzvu přijal, přečetl si ji a naše nápady ho zaujaly. Hned na místě jsme se domluvili, že vznikne pracovní skupina pro bezbariérovou otevřenou Prahu,“ potvrdil Erik Čipera, jeden z hlavních iniciátorů.

Skupina bude mít asi pět členů. Zastoupen v ní bude magistrát, organizátoři výzvy a zřejmě také dopravní podnik. „Navrhovali jsme i koordinátora skupiny, který by na všechno dohlížel. To by měl být někdo z vozíčkářů, aby byl problematice co nejblíže,“ vysvětlil dále Čipera.

Soukromý kapitál stojí stranou

Jedním z hlavních úkolů skupiny, která by měla vzniknout už v lednu příštího roku, bude iniciovat odstraňování bariér v Praze. „Když bude někde velká stavební akce, například v blízkosti metra, skupina bude mít za úkol vyvolat jednání s investorem a usilovat o vytvoření bezbariérového přístupu. Nechceme, aby se opakovalo to, co v minulosti, kdy se při stavbě velkých obchodních center u metra na bezbariérový přístup zapomnělo,“ řekl Čipera.

Právě účast soukromého sektoru při financování stavby bezbariérových vstupů v podstatě neexistuje. Přitom je to podle Erika Čipery přímo ideální možnost. „Při vyhlášení soutěží či výběrových řízení by do podmínek zadání mělo být zahrnuto i zapojení investora do financování bezbariérových úprav,“ konstatoval Michal Prager, koordinátor osobní asistence.

Fond na příspěvky

Navržen je také vznik fondu bezbariérové MHD, do kterého by mohli přispívat další investoři, jež budou realizovat své projekty v Praze. „Určitě je dobře, že pracovní skupina vznikne. Každý člověk může být někdy omezen v pohybu a pak je nutné, aby mohl cestovat bez bariér,“ uzavřela Simona Krtoušová z Prahy 3.