Plánované investice řeší vedení VFN s památkáři, městskou částí Praha 2 i se státem jakožto zřizovatelem. Právě ze státního rozpočtu a také z fondů Evropské unie má být financována přeměna rozlehlého areálu. Podle ředitele nemocnice Davida Feltla má už jeden z největších špitálů v zemi finanční zdroje přislíbené.

„Vzhledem k tomu, že se v zařízení nabízejícím špičkovou medicínu naposledy stavělo v roce 1976, je modernizace opravdu nutná,“ zdůraznil Feltl.

Bude se i bourat

Jako první podle něj přijdou příští rok na řadu přípravy na výstavbu nového monobloku, který nahradí současnou Kliniku ORL. Ta je na pokraji havarijního stavu. „Nejprve musíme budovu zbourat, a teprve pak začneme s novou výstavbou. Do pavilonu chceme vrátit ORL a biochemii, dále sem přestěhujeme Fakultní transfuzní oddělení ze Zbraslavi a rovněž interní urgentní příjem,“ upřesnil ředitel.

Kompletní přestavba, jejíž součástí bude i architektonická soutěž, má vyjít na přibližně půldruhé miliardy korun a nový monoblok by měl sloužit Pražanům nejpozději v roce 2027.

Rekonstrukce a dostavba porodnice U Apolináře.
Jiřičné v Praze chybí velká stavba. Dočká se u Apolináře?

V sousedství se následně počítá se vznikem druhého komplexu za zhruba dvě miliardy korun. Do nové budovy se soustředí kliniky, které jsou dnes „rozeseté“ po Praze mimo hlavní areál nemocnice. Jde například o neurologii v Kateřinské ulici nebo internu na Strahově.

Osloveni budou kvalitní architekti

Nemocnice dále počítá s investicemi do Kliniky adiktologie, kde vznikne detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách.

Rekonstrukcí projde i Psychiatrická klinika a asi miliardu korun spotřebuje modernizace Gynekologicko-porodnické kliniky, kde vznikne mimo jiné centrum porodní asistence.

Podle šéfa VFN je také zásadní, aby byly nové stavby v souladu s historickým jádrem nemocnice, kterou založil císař Josef II.

„Ve státní správě není kladen důraz na kvalitní architektonická řešení, což považujeme za chybné a chceme to změnit,“ prohlásil Feltl. „Pohybujeme se v prostorech z 18. a 19. století, a přitom pacientům nabízíme špičkovou high-tech medicínu, což je pro architekty mimořádně atraktivní spojení. Pro výstavbu monobloků bychom proto rádi oslovili kvalitní studia,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr Adam Vojtěch (ANO) podpořili nutnost investic ve VFN v Praze.
VFN v Praze potřebuje investice. Babiš: Na tuto nemocnici se zapomnělo