„Je evidentní, že kontroly jsou provedené amatérsky,“ sdělila Deníku Barbora Hrubá z centrály PCT. „Návštěvníky obtěžují a ty, kteří do Prahy přijíždějí pouze na krátkou dobu, od návštěvy odrazují,“ konstatovala.

Přicházejí posily

Ze strany profesionálů v turistickém ruchu i od běžných návštěvníků lze slyšet podobná slova. Kontroly? Budiž; taková je doba. Měly by se ale přizpůsobit tak, aby příchozí neobtěžovaly – a hlavně nezdržovaly. Laické mínění často nabízí jednoduché řešení: nasadit větší počet policistů. Případně mohli pomoci i vojáci Hradní stráže…

Tyhle rady zná i policie, vyplývá ze slov Evy Kropáčové z policejního prezidia. „Útvar pro ochranu prezidenta již nyní k zajištění kontrol využívá posily z ostatních útvarů – a jejich počet se průběžně zvyšuje,“ uvedla Kropáčová. Deníku řekla, že policie hledá i další cesty ke zjednodušení a zrychlení vstupu. „Neustále se vyhodnocuje aktuální stav a permanentně se přijímají opatření k optimalizaci nasazených sil a prostředků zajišťujících kontroly vstupujících návštěvníků,“ podotkla Kropáčová.

Ne všechno je vidět

To, že se součástí bezpečnostních opatření na Hradě je i řada opatření, která veřejnost nevidí a dozvědět se o nich ani nemá, aby se neoslabila jejich účinnost, naznačují informace o stomilionové sumě, kterou na zabezpečení Hradu loni poslalo ministerstvo obrany. „Částka byla v září převedena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ČR do rozpočtu Správy Pražského hradu,“ potvrdil za ministerstvo Vladimír Lukovský.

Na podzim se objevily spekulace, že by peníze mohly posloužit třeba k posílení kamerového systému – možná i s pořízením technologie rozpoznávání obličejů – a zřejmě i k zavedení dalších opatření, o nichž se už z jejich principu nelze šířit. Kropáčová pouze připomněla, že policie nominovala své specialisty – pyrotechniky a techniky bezpečnostních systémů – do pracovních skupin, které pod vedením pracovníků Správy Pražského hradu mají za úkol zajistit pořízení moderních systémů zabezpečení.

Zeman se s Tuhým shodli na prohloubení bezpečnostních opatření

To, že blíže komentovat opatření k zajištění bezpečnosti Hradu opravdu nelze, řekla Deníku už před měsícem policistka Iveta Martínková. Připomněla jen, že jakékoli zpřísňování omezení ve vztahu k návštěvníkům se nechystá.

Na dotaz Deníku tak reagovala na tehdejší schůzku hlavy státu Miloše Zemana a šéfa policie Tomáše Tuhého, kdy se oba prezidenti shodli, že bezpečnostní opatření je třeba prohloubit. Sdílnější tehdy nebyl ani i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Ze zcela logických důvodů bezpečnostní opatření nekomentuji,“ sdělil Deníku. To, že bezpečnostní složky o podrobnostech nemluví, nyní potvrdila i Kropáčová. „Většina jednání probíhá v režimu zákona o ochraně utajovaných informací,“ upozornila.

Cizinci jsou zvyklí

Čekání ve frontě sice nepotěší – návštěvníci to nicméně berou jako realitu. To naznačují nejen ohlasy přímo od vstupů do areálu. Také Barbora Hrubá z PCT konstatovala, že vysloveně stížnosti se v rámci výzkumu probíhajícího mezi turisty neobjevují – a nezaznamenávají je ani informační centra. „Cizinci jsou na podobná opatření zvyklí – je ale třeba zajistit lepší zázemí a bezpečnostní kontroly výrazně zefektivnit,“ upozornila Hrubá.