Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), která v Praze jako jediná evropská agentura sídlí od roku 2012, by se během následujících let měla rozšířit a transformovat na Agenturu EU pro kosmický program. Dosud je GSA pověřena řízením navigačního systému Galileo.

Po transformaci by nově měla sdružit řízení provozu všech kosmických programů EU, což bude zahrnovat i rozšíření dosavadních kapacit. Počet zaměstnanců by se ze současných 200 měl zvýšit až na 600, agentura bude také potřebovat místo pro svou infrastrukturu.

Vybere se ze tří variant

Stát dosud hledal nové prostory ve volných budovách, které vlastní, žádnou vyhovující však nenašel. Mezi zvažovanými místy byly i prostory v budově ministerstva dopravy, ani to však nebyla proveditelná varianta. Stát proto nyní hledal na realitním trhu v Praze. Svou analýzu představí zástupcům evropské agentury a následně vybere alespoň tři vhodná místa. Jednu z nich by stát následně pronajal od soukromého vlastníka.

Agentura si přeje, aby zůstala v blízkosti centra metropole s dobrým dopravním napojením. Novou budovu by stát chtěl najít a připravit do roku 2024. Nyní by k tomu měl s agenturou uzavřít memorandum, které hledání nového sídla řeší. Agentura zároveň bude kvůli stěhování potřebovat místo pro své datové centrum, to by zřejmě měla poskytnout Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Agentura GSA sídlí v Praze od roku 2012 a je jedinou evropskou agenturou v Česku. Podle zástupců agentury do loňska odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Po rozšíření by se finanční odvod měl zvýšit.