Při liturgii zazněla Missa Solemnis in C pro Festo Resurrectionis od Jakuba Jana Ryby, která byla uvedena při příležitosti 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí tohoto skladatele.

Kardinál Duka připomněl ve svých proslovech důležitost Velikonoc, jež jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. „Zmrtvýchvstání není jen oživení mrtvého těla, je to vstup do nového života ve zcela nových dimenzích," řekl.

Mluvil také o jiných náboženstvích, zejména o islámu, který také mluví o vzkříšení. „Rozdíl je v tom, že my božího království nemůžeme dosáhnout, pokud pohrdáme druhým člověkem," uvedl a zmínil, že islám slibuje posmrtný život dokonce za to, že člověk druhému člověku vezme život. V křesťanství je podle něj naopak přítomna láska k bližnímu a oběť pro druhého člověka po vzoru Kristovu.

Velikonoční svatý týden začal Květnou nedělí. Velikonoční nedělí pak končí takzvané třídení (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Třídenní v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti.