Kromě sobot bude Kramářova vila otevřena i v neděli 20. května v rámci festivalu Open House a o státních svátcích 6. července, 28. října a 17. listopadu. Prohlídky domu budou probíhat v organizovaných skupinách. Do objektu není možné si brát objemnější zavazadla.

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku interiéru i zahrad. Historici jim přiblíží historii i současnost vily a také je seznámí s životem prvního předsedy vlády Československa Karlem Kramářem a jeho ženou Naděždou, kteří byli prvními obyvateli vily.