Jít s dítětem v metropoli do parku je občas o strach. Zelené plochy bývají znečištěny nejen výkaly od psů. V trávě se valí také střepy od rozbitých lahví od alkoholu.

„Problém v Praze je hlavně s tím, že nejsou odděleny zelené plochy pro pejskaře a děti. Zelených prostranství v Praze ubývá a naopak roste počet znečištění na nich,“ sdělila Deníku Petra Lukešová ze sdružení Pražské matky. Nejhorší situace je ve Stromovce a na Letné. Netrpí jen zeleň ale ukázkovým příkladem jsou třeba Holešovice.

„Chodníky pokrývá asfalt a tam se nemají výkaly kam vsáknout. Navíc dítě je malé a zápach ze znečištění dýchá mnohem více,“ upozornila Lukešová s tím, že na úzkých chodnících právě v sedmém obvodě navíc z části parkují také automobily a čistící vůz v něm neprojede.

Pomůže vyhláška?

Metropole připravuje novou vyhlášku o znečišťování veřejného prostranství. V ní jsou zahrnuty i různé sankce, a to i za odhození žvýkačky či nedopalku od cigarety a samozřejmě i pro majitele psů, kteří po nich neuklízejí.

„Novela vyhlášky rovněž za znečištění považuje krmení zvířat, sankci mohou dostat také řidiči zablácených automobilů, kteří vyjedou ze stavby,“ uvedl Rudolf Blažek, primátorův náměstek pro bezpečnost v metropoli.

Nad dodržováním pořádku na veřejných prostranstvích mají dohlížet strážníci. „Pokuty jim novela dovolí ukládat na místě, a to tisíc korun, ve správním řízení to bude až třicet tisíc korun,“ vyčíslil sankce Blažek. Návrhem vyhlášky se budou zabývat zastupitelé za příští týden zasedání.

Sankce snad pomohou

Představitelé městských částí novinku vítají. Podle starosty Prahy 8 Josefa Noska (ODS) jsou vysoké finanční postihy nástrojem, jak lidi donutit k pořádku. „V Singapuru jdete po chodníku a žádný nedopalek od cigarety neuvidíte. Stovky dolarů se tam platí za to, pokud jej někdo odhodí a to si každý rozmyslí,“ sdělil Deníku starosta.

V jeho městské části se vyskytuje rovněž problematické místo. Park Thomayerovy sady, které lemují slepé rameno Vltavy, se v poslední době stávají útočištěm bezdomovců. V parku, kde je dětské hřiště a zelené plochy, se pak válejí střepy z rozbitých lahví.

„Nemáme nástroj na to, jak bezdomovce dostat pryč. Dělali jsme výzkum a většina z nich pochází ze Slovenska,“ uvedl problém starosta s tím, že městská část může požádat o pomoc strážníky. Vymáhat pokuty za znečištěné prostranství lidmi bez domova je marná snaha.

Prohřešky chovatelů psu vůči veřejnosti

Rok 2007:
Znečišťování veřejných prostranství 442
Volné pobíhání psů 2356
Vstup na dětská hřiště 120
Evidence psů 530 (406 neoznačených psů a 124 neevidovaných chovatelů)
Celkem: 3510
Z toho vyřešili strážníci 879 přestupků pokutou v blokovém řízení (celkem 148.000 Kč), 281 předali správním orgánům a zbývající přestupky uzavřeli domluvou.
Rok 2008 (od 1. ledna do 30. dubna):
Znečišťování veřejných prostranství 625
Volné pobíhání psů 790
Vstup na dětská hřiště 79
Evidence psů 139 ( 43 neoznačených psů a 96 neevidovaných chovatelů)
Celkem: 1.680
Z toho vyřešili strážníci 706 přestupků pokutou v blokovém řízení (celkem 109.500,- Kč), 170 předali správním orgánům a zbývající přestupky uzavřeli domluvou.

Ředitel Městské policie hlavního města Prahy Vladimír Kotrouš říká:

Dětská hřiště kontrolujeme jednou za měsíc

Kontrolují městští policisté dodržování pořádku v parcích a zelených prostranstvích?

Do parků jsme obvykle zváni jen v případě, že se tam děje něco nekalého, co může souviset s pouliční kriminalitou.

Kontrola dětských hřišť do kompetence strážníků spadá.

Tu provádíme standardně jednou do měsíce. Mají to na starosti okrskáři. Čtyřikrát do roka pořádáme velkou akci zaměřenou na dětská pískoviště na území hlavního města. Prověřujeme, zda se v pískovištích nevyskytují injekčních stříkačky a střepy a jiné předměty, o které by se děti mohly zranit.

Kde je podle vás situace nejhorší?

Většinou na veřejných plochách, kde jsou hřiště volně přístupná. Příkladem je hřiště ve Stromovce, stahují se tam bezdomovci a na lavičkách v jeho blízkosti si dělají piknik. Odpadky a střepy pak pohazují po okolí. Taková místa máme vytipována a kontrolujeme je jednou za týden. (eis)