„Zároveň ministerstvo přihlédlo i k veřejnému zájmu na obnovení tramvajové a automobilové dopravy mezi Holešovicemi a Libní. Vzhledem k opakovaně prokázané vysoké architektonické a urbanistické hodnotě soumostí ministerstvo plně podporuje myšlenku vybudování kopie, která by splňovala potřebné požadavky na zatížitelnost i životnost mostu a zároveň uchovala mimořádně hodnotné tvarosloví Janákových kubizujících forem,"  píše se v dokumentu ministerstva.

O osudu mostu rozhodne Praha

Rozhodnutí ministerstva zatím není pravomocné. Proti verdiktu ministerstva se mohou odvolat účastníci řízení (Praha, DPP, TSK a České přístavy) a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho vydání. Pokud tak neučiní bude se případem zabývat rozkladová komise.

To ovšem může trvat několik měsíců. Pokud námitku podá někdo jiný, bude se tím zabývat ministerstvo. Toto řízení by ale nemělo mít odkladný účinek. Majitel by s mostem nakládal podle svých záměrů.  O osudu mostu tak nejspíš rozhodne zastupitelstvo. To také určí, zda se most opraví nebo zbourá. 

 

Oprava nebo výstavba nového mostu? 

Most byl kvůli havarijnímu stavu v polovině ledna uzavřen pro veškerou dopravu. Neprohlášení kulturní památky by tak mohlo zjednodušit cestu k jeho opravě. V roce 2014 město schválilo projekt, podle nějž by měl být most stržen a nahrazen novým, mnohem širším. Proti tomu se ale postavila část odborné i laické veřejnosti. Právě tehdy začaly snahy o jeho prohlášení za kulturní památku.

Opravy mostu i případná výstavba mostu nového vycházejí finančně velmi podobně. Částka se pohybuje kolem 550 až 600 milionů korun. Nová stavba by ale byla o něco levnější, pokud se týká údržby a bylo by také možné pokračovat v již započatém projektu. Případné opravy by mohly být hotové do dvou let.