Technická správa komunikací (TSK) chystá v první polovině roku 2021 přesun ze svého stávajícího sídla ve staroměstské Řásnovce do budovy nedávno otevřeného Obchodního centra Stromovka v Praze 7. Důvodem stěhování jsou především nevyhovující a nedostatečné kapacity stávajících prostor a potřeba vybudovat kontaktní klientské centrum.

Své nové sídlo TSK vybírala s přihlédnutím k celé řadě požadavků. Moderní, klimatizované kanceláře a možnost parkování byly naprostou samozřejmostí. Ale byly zde i další podmínky, které bylo nutno splnit. Například snadné spojení s budoucím druhým dispečerským pracovištěm, které se připravuje na Malovance či vytvoření kontaktního klientského centra.

Přesvědčila i výše nájmu

Mezi vytipovanými kancelářskými plochami na celém území metropole nakonec požadavky nejlépe splnila budova OC Stromovka. Nezanedbatelná byla v tomto případě i výše nájmu, kdy znalecký posudek potvrdil, že sjednaný nájem je obvyklý a je o přibližně 4 miliony ročně nižší, než by odpovídalo srovnatelným nemovitostem.

TSK v předstihu konzultovala záměr stěhování s ředitelkou magistrátu Zdenou Javornickou a radním pro oblast majetku Janem Chabrem. Magistrát tento krok podpořil. „Díky vystěhování Technické správy komunikací se budova opět vrátí k možnému využití Magistrátem hlavního města Prahy, ostatně historicky již úřední budovou byla. Vzhledem k probíhající přípravě rekonstrukce objektů v Emauzích bude moci být například využita pro dočasné umístění investičního odboru,“ uvedla Zdena Javornická, ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy.

Obchodní centrum Stromovka bylo otevřeno v listopadu loňského roku. Nad třemi poschodími nákupního a volnočasového centra se nachází další dvě patra kancelářských prostor. V třípatrových podzemních garážích pak zaparkuje 500 vozidel.