Zmíněné Ortenovo náměstí je samozřejmě taky protkáno sítí komunikací, na některých ale stále pokračuje stavební činnost. Jako například v ulici Komunardů, kde její oprava začala v polovině letošního července. Krom jiného budou mít vozovky po dokončení asfaltový povrch, na chodníky bude převážně použita kamenná dlažba. A taky mírně rozšířeny a prodlouženy stávající nástupní ostrůvky.

„První etapa se týká ulice Komunardů od křižovatky s Dělnickou ulicí po Ortenovo náměstí. V rámci programu Praha bez bariér budou veškeré zastávky realizovány jako bezbariérové," uvedl Ladislav Pivec, šéf Technické správy komunikací (TSK) s tím, že se jedná o první etapu rozsáhlých oprav. Další etapy rekonstrukce, tedy jižní strana Ortenova náměstí a úsek ulice Komunardů od křižovatky s Dělnickou ulicí po Bubenské nábřeží budou podle TSK pokračovat i v příštím roce.

Další z velkoobjemových revitalizací je Karlovo náměstí. A zároveň i jedna z hlavních dopravních tepen v samotném centru metropole. Denně tudy projede až 15 tisíc aut. 
O městské hromadné dopravě ani nemluvě. Tuto akci realizuje TSK spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP), souvisí s rekonstrukcí tramvajové tratě a celkovou revitalizací Karlova náměstí 
v úseku Resslova – Odborů a Resslova – Na Moráni.

Prioritou prací jsou nástupiště a chodníky podél zastávek tramvaje. „Rekonstrukci na Karlově náměstí považuji pro danou lokalitu za klíčovou. Tramvajové tratě včetně přilehlých komunikací již byly 
v žalostném stavu,“ říká dopravní expert František Řehák.

V říjnu stavební ruch utichne

Citát Ladislava Pivce, generálního ředitele TSK.„Stavby v naší režii jsou součástí celkové revitalizace Karlova náměstí, která se realizuje na základě Studie základních úprav Karlova náměstí, vypracované bývalým Útvarem rozvoje města,“ upřesnil Ladislav Pivec, šéf TSK. I tady byly stavební práce rozděleny do dvou etap, 
z nichž jedna v úseku tramvajové tratě Resslova – Odborů je již hotová. Na druhé v úseku Resslova – Na Moráni se bude pracovat. Dokončena by měla být podle TSK v říjnu tohoto roku.

Ten, kdo ale místo hromadné dopravy raději usedne za volant svého vozu, už se může radovat z jiné dopravní tepny, kterým je po dvou měsících dopravního omezení již plně průjezdný Nuselský most. Na něm před několika málo dny skončily práce na nové izolaci mostovky a povrchu vozovky ve středních a rychlých jízdních pruzích v obou směrech. Stavební činnost ale prý bude ještě pokračovat.

„Celková rekonstrukce Nuselského mostu je plánována 
s výhledem kompletního dokončení v roce 2016. Jedná se 
o jednu z nejdůležitějších dopravních cest, proto rekonstrukci rozdělujeme do více etap, abychom zachovali maximální možnou průjezdnost,“ informuje Ladislav Pivec.

Jiná z velkých rekonstrukcí ještě pokračuje na komunikaci Moskevská ve Vršovicích. Stavba zahrnuje výměnu dlažby na vozovce za živičný kryt, úpravu odvodnění, nových tramvajových zastávek a rekonstrukci chodníků. V rámci rekonstrukce uličního prostoru dojde k přemístění svítidel veřejného osvětlení na stožáry trakčního vedení, zbylé stožáry budou vyměněny. Předpokládané ukončení rekonstrukce je datováno na konec letošního září.

Kde něco končí, jinde zase začíná. Nebo aspoň v představách městských částí, které se na velké revitalizace svých náměstí chystají. Třeba náměstí Jiřího z Poděbrad. To se v příštím roce taky má dočkat své proměny. Má být jednodušší a modernější.

Grébovka zatím potěšila nejvíc

Podle primátora Tomáše Hudečka bude náměstí rozděleno na dvě části. Jedna bude klidovou zónou, druhá poloklidovou zónou. Ve východní polovině bude zachována a dotvořena parková plocha, která by měla i do budoucna sloužit jako odpočinkový prostor pro obyvatele.

Karlínské náměstí v Praze 8 rovněž čeká rozsáhlá rekonstrukce. Památkově chráněný prostor, který v roce 2002 poškodily povodně, se dočká oprav dětského hřiště, chodníků i vysazení nových stromů. Dostane nové lavičky a odpadkové koše. Kromě toho by se tam měly otevřít i veřejné toalety. Podle radnice Prahy 8 ale ještě není možné určit termín zahájení revitalizace.

Rekonstrukce balustrád Gröbeho vily vrátila objektu staronový obraz časů dávno minulých.Jestli Pražany z ukončených revitalizací některé snad nejvíc potěšily, byl jejich návrat do dolní části Havlíčkových sadů, známější pod názvem Grébovka. Objekty, které mnoho let chátraly, jsou znovu přístupné a připomínají dobu před téměř 150 lety, kdy park dokončil zámožný průmyslník a stavitel Moritz Gröbe. Rozsáhlé úpravy zeleně a parkových cest doplnila rekonstrukce balustrád v okolí Gröbeho vily.

„Dokončení revitalizace Havlíčkových sadů považuji za úspěšné uzavření jedné dlouhé etapy vývoje Prahy 2. Jsem ráda, že lidé již mohou plně využívat tento klidný kousek zeleně 
v jinak rušném centru,“ říká starostka radnice Prahy 2 Jana Černochová. Podle radnice práce na obnově kulturní památky od roku 2002 přišly celkem na 365 milionů korun. 
Z toho téměř 240 milionů vynaložila městská část, EU přispěla 61,5 milionu korun.

Čtěte také: Největší náměstí na Praze 7 se po 50 letech otevře v novém