Nejvíce koledníků se pak scházelo tradičně u místní paní učitelky.

Chrám Matky Boží před Týnem - Bílá sobota.
Chrám Matky Boží před Týnem zaplnili věřící. Kvůli slavnosti Zmrtvýchvstání