„Právě prezentace služeb na jednom místě získává u Pražanů na své popularitě. Navíc mají příležitost si u jednotlivých poskytovatelů zkonzultovat tyto služby, aby přímo vycházely z jejich potřeb. Vzhledem k tomu, že se snažíme podporovat rozvoj služeb, tak se zájemci mohli dozvědět i novinky z této oblasti. Jsem přesvědčený, že se z tohoto veletrhu stává jedna z tradičních celopražských akcí,“ uvedl pražský radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

V jednotlivých stáncích své služby a činnost představily neziskové organizace, občanská sdružení a příspěvkové organizace hl. m. Prahy – mj. většina domovů seniorů - nebo příspěvkové organizace městských částí. Nabídku služeb prezentovalo i Centrum sociálních služeb Praha, které vystavilo i několik příběhů v rámci probíhající kampaně Intervenčního centra pod názvem „Má mě rád/a, nemá mě rád/a“, jejímž cílem je poukázat na problematiku domácího násilí.

Akce zdárně roste

„Prezentovány v rámci veletrhu nebyly jen sociální služby, ale i nejrůznější volnočasové a vzdělávací činnosti, jejichž produkty sklízely obdiv nejen u zájemců o tyto aktivity, ale i u většiny návštěvníků. Právě péči o potřebné beru za jednu ze svých priorit a tento veletrh je toho také důkazem,“ dodal radní Hodek.

Partnerem akce byl spolek Nové háro, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Jedním z patronů byl pak sportovec Martin Zach, který je zároveň patronem občanského sdružení Caballinus nabízející hipoterapii nemocným dětem. 

Manifesto otevřelo v centru Prahy kulturně-gastronomické centrum.
V centru Prahy vyrostl gastronomický ráj. Peníze v hotovosti jsou zde zbytečné

„Těší mě, když jsem mohl sledovat, kolik lidí veletrh navštívilo. Dokazuje to, že dobrý nápad a zapálení pro pořádání této akce, může vytvořit i z relativně malé akce postupem doby respektovanou událost s celopražským a mnohdy i mimopražským dosahem. A to se určitě podařilo,“ řekl Martin Zach.

Návštěvníkům zpestřil odpoledne na Střeleckém ostrově i bohatý kulturní program s vystoupením skupin složených ze žáků základních škol, dětského sboru Kampata a populárních interpretů Dary Rolins a Pavla Callty. Kromě toho měli návštěvníci možnost zapojit se do celé řady různých aktivit, soutěží a sportovních disciplín pro malé i velké. K dispozici byly skákací hrady, puzzle, obří šipky, nafukovací stěna, výtvarná dílnička a malování na obličej pro děti.

POHLED NA KOŠÍŘE ROKU 1931.
Jak jsme žili v Československu. Košíře - dělnická čtvrť s filmovými ateliéry