Smlouva bude platit na dobu neurčitou a odměna pro TSK, a.s. bude 4,34 miliardy korun ročně - jde vyčíslení nákladů za služby, které si město u firmy objedná. Firma pak bude muset každoročně předložit Praze, jako majiteli, vyúčtování svého fungování. „Účelem této smlouvy je řádná a odborná správa, ochrana a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací," píše se ve smlouvě.

TSK bude plnit své povinnosti 

Rozdílem oproti současnému stavu bude pak mimo jiné způsob vypisování zakázek. Nově je bude moci TSK zadávat sama a nebude si je muset nechat schvalovat městem. Stejně postupuje například dopravní podnik, který je obchodní společností a vypisuje tendry například na opravy kolejí sám a nemusí mu je schvalovat městská rada.

TSK bude své povinnosti plnit v řadě oblastí, stejně jako nynější příspěvková organizace. Bude mít na starosti kromě údržby a opravy komunikací a mostů také tunely, elektronické infocedule či zóny placeného stání a garáže. Bude se také starat o takzvané speciální objekty, jako jsou pítka, fontány nebo podpěrné zdi podél vodních toků.

Od vytvoření firmy si město slibuje úsporu 

Při transformaci měla příspěvková organizace původně zaniknout na konci roku 2014. Odklad ale způsobilo zamýšlené a nakonec neuskutečněné převedení části Pražských služeb pod TSK.

Od vytvoření obchodní firmy si město slibuje úsporu až 40 milionů korun ročně. Rozpočet příspěvkové organizace TSK se ročně pohybuje kolem 500 milionů korun, což jsou pouze náklady na chod samotné organizace.

Čtěte také: TSK začala montovat v Praze cedule zakazující vjezd segway