Vltava v centru Prahy dlouhodobě trpí velkým lodním provozem, který způsobuje koncentraci plavidel v oblasti kolem Karlova mostu před Smíchovskou plavební komorou.

Nové zdymadlo u Dětského ostrova 

Ředitelství vodních cest (ŘVC) proto už roky plánuje postavit u Dětského ostrova souběžně se stávající komorou nové zdymadlo. To však vzbuzuje obavy Prahy 5 i místních občanů.

Plavební komora by měla vzniknout na pravém břehu Dětského ostrova, stávající se nachází na levé. Lodní provoz se tím podle ŘVC rozptýlí, čímž se zvýší bezpečnost na řece, kde dosud lodi krouží nebo stojí při čekání na uvolnění komory.

„Vznikají tím nebezpečné situace, včetně plavebních nehod," uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský s tím, že v současnosti se počítá s výstavbou v letech 2019 a 2020.

Obavy má radnice i lidé 

Podle radního Prahy 5 pro dopravu Tomáše Homoly další zdymadlo u vyhledávané rekreační oblasti Dětského ostrova způsobí řadu problémů. „V roce 2013 nám bylo představeno, že druhá komora je budována pro malá, rekreační pravidla a ne pro velké lodě.

To mělo logiku. Ale v momentě, kdy má sloužit pro parníky stejně jako stávající komora a lodě budou omezovat rekreační plavidla typu pramic a šlapadel, tak se nám to přestává líbit," uvedl radní. To, že nová komora bude i pro větší lodě, potvrdil i Bukovský.

„Největší kolesové parníky se do nové komory nevejdou, ale těch je jenom pár. Naprostá většina výletních lodí střední velikosti se do ní vejde, takže se rozdělí padesát na padesát do obou komor," uvedl.

Obyvatelé píšou petici 

Obavy mají i místní obyvatelé, kteří proti stavbě komory sepsali petici. Podle spolku Zdravý rozum způsobí rozšíření vodní cesty novou plavební komorou zvýšení hluku, větší množství zplodin a také vzroste provoz na řece.

Jde navíc o lokalitu, kde se nachází dětské hřiště, které chce pátá městská část v nejbližší době zrekonstruovat a rozšířit. „Parníky bývají staré lodě s dieselovými motory, které v komoře stojí a produkují spoustu zplodin. My pak zrekonstruujeme Dětský ostrov, kde bude hřiště pro děti a budou tam čoudit parníky z obou stran," obává se Homola.

Podle Bukovského se však zvýšení provozu lidé obávat nemusí. „Ke zvýšení provozu stavba nepovede. Naopak povede k tomu, že část lodí bude jezdit novou komorou, která je dále od zástavby, takže se negativní vlivy na obyvatelstvo sníží," uvedl s tím, že Praha navíc pracuje na plánu, jak množství výletních lodí na řece regulovat.

Pětka chce na ostrově vybudovat lávku

Celý projekt je nyní ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, v nejbližší době by mělo začít veřejné projednání, kdy bude moci každý k projektu vznést připomínky. Radnice pětky se chce do procesu aktivně zapojit.

Navíc bude požadovat, aby se součástí projektu stala lávka pro pěší a cyklisty na severní straně ostrova. V současnosti se dá z Janáčkova nábřeží na ostrov dostat jenom v jeho jižní části.

Zdymadlo vítá Praha 1

„Samozřejmě by lávku mohlo financovat město, ale pokud má komora vzniknout a týká se provozu na řece, tak by měla spadat do kompetence správce řeky. Když už ŘVC připravuje komoru, tak představa městské části je, že z toho občané Prahy 5 budou něco mít," shrnul Homola. Na rozdíl od páté městské části přípravu nového zdymadla vítá radnice Prahy 1.

„Stávající plavební komora nepostačuje množství plavidel, která čekají na proplutí. Lodě, které čekají, buď krouží kolem Karlova mostu, nebo jenom stojí, což v obou případech produkuje hluk a zplodiny. Lidé, kteří v oblasti bydlí, a konec konců i návštěvníci, to dlouhodobě kritizují," konstatoval radní jedničky Ivan Solil.

Čtěte také: Praha 5 žádá zdymadlo u Dětského ostrova s lávkou na nábřeží