Tento vědec, pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži u Prahy, se zaměřuje zejména na zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a vytváření vztahů mezi mladými vědci ve Velké Británii a České republice. Je spoluautorem a moderátorem televizního pořadu Port, kde předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie takovým způsobem, že i laik zatouží po bílém plášti.