Na nových kolejích se od středy zatím jezdí ve zkušebním provozu. "Koleje jsou svařené, tím se zvýší komfort cestujících a sníží celkový hluk z provozu," uvedl Róbert Doboš ze Swietelsky Rail CZ. Zároveň je na nich 27 výhybek.

Další posun v modernizaci nastane 12. prosince, kdy bude zprovozněno nové čtvrté nástupiště. To bude dlouhé 220 metrů, z nichž je 118 metrů zastřešeno. K ostrovnímu nástupišti povede podchod se schodištěm a bezbariérovou rampou. Současně se zprovozněním nástupiště se napojí kolejiště a výhybky v depu kolejových vozidel s krčskou tratí do staničních kolejí.

Po celkovém dokončení modernizace bude na nádraží cestujícím sloužit také podchod, který bude protažen až k Bartoškově ulici. Dosud podchod končil u třetího nástupiště. Novinkou bude také přístup z nástupišť až do přednádražního prostoru.

Rekonstrukce vršovické stanice je součástí rozšíření železničního koridoru mezi pražskou Hostivaří a Vršovicemi. Její součástí není oprava samotné historické budovy nádraží, která byla obnovena v roce 2008. Práce za 4,4 miliardy korun zahrnují v současné době vedle nádraží ve Vršovicích také stavbu nové stanice Praha-Zahradní město, zastávky Eden a také mostů od ulice Průběžné v Zahradním Městě až po most přes Botič ve Vršovicích.

Rozestavěná je také nová napájecí stanice a technologická budova v Zahradním Městě a ve Vršovicích. Nyní je projekt zhruba za třetinou původního harmonogramu. Téměř sedmikilometrový koridor bude po dokončení první tuzemskou čtyřkolejnou tratí. Na stavbě spolupracují stavební společnosti Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ.