Až potud vše v pořádku. Změnu plánu investor inicioval v průběhu veřejného projednávání zvýšením koeficientu míry využití území. Laicky řečeno, větší domy přece pojmou více lidí. Konkrétně třináct šestipodlažních domů. Zamýšlená a zatím nezastavěná pastvinná louka se tak náhle stala bitevním polem mezi radnicí a investorem, kdy o výsledku sporu musel rozhodnout soud.

Ministerstvo o spor nemělo zájem

Nejdříve však zpozorněl architekt městské části. „Samozřejmě že mě velice zarazilo, že místo domků na louce vyrostou paneláky. Jsem toho názoru, že projednávání změny nebylo v souladu se zákonem," říká Michal Pajskr, hlavní architekt radnice Prahy 12. Kolo okamžitých reakcí radnice proto ihned roztočila tím víc, když se údajně jednalo o ní bez ní.

„O změně stavebního záměru investora jsme informovali Ministerstvo pro místní rozvoj. To se ale naší záležitostí odmítlo zabývat. Změna přece musí být projednávána stejným způsobem, jako je původní návrh, tedy stavba rodinných domků," uvedla Eva Tylová, místostarostka radnice s tím, že vedení podalo podnět na přezkum o někdejším rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva magistrátu.

„Nemáme s magistrátem žádný problém, ale v dávných dobách za primátora Béma byla schválena změna koeficientu zastavěnosti území, která umožňuje zcela zásadně zvýšit počet budoucích obyvatel v lokalitě, kde je nedostatečná infrastruktura, jako jsou školy, služby a silnice. Problém je, že neproběhlo nové veřejné projednávání, takže městská část se vůbec neměla možnost vyjádřit," vysvětluje starosta radnice Petr Prchal s poznámkou, že ke změně původně navrhovaného kódu využití navíc došlo v poslední den jednání.

Zatím ani domky, ani paneláky

Podle starosty byla námitka zdůvodněna tím, že jde vlastně o nepodstatnou změnu. „ Ve skutečnosti dojde k navýšení obyvatel řekněme o třetinu, tedy na zhruba 800 lidí. Což pochopitelně máme za změnu podstatnou, a právě to jsme napadli," doplnil starosta Prchal informací, že soud rozhodl, že změna není zdůvodněna, takže nelze posoudit, zda je nepodstatná nebo ne.

„Žádný spor s magistrátem v tom není, jen snaha o to, aby byly slyšet i hlasy našich občanů," uzavřel Petr Prchal. Jinými slovy, pražský městský soud v odůvodnění rozsudku rozhodl, že paneláky na pastvinné louce nevyrostou, avšak do úplného vyjasnění sporu ani rodinné domky.

Druhá strana sporu, což je společnost Central Group, zřejmě nehodlá hrát roli pouhého pasívního pozorovatele, co se s jeho projektem bude dít. „Nyní čekáme na písemné vyhotovení rozsudku, který snad vysvětlí prazvláštní názor soudu, že usnesení Magistrátu hlavního města Prahy je nepřezkoumatelné. V každém případě podáváme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR a věříme, že ten učiní definitivní přítrž nesmyslným bojům mezi Městskou částí Prahy 12 a Hlavním městem Praha, v nichž Central Group funguje jako rukojmí," vyjádřil se ke sporu Jiří Vajner, obchodní ředitel společnosti.

Kasační stížnost není jen pouhá formalita

Dostupné informace hovoří o tom, že společnost použije k obraně veškeré dostupné právní prostředky. „Šanci na úspěch samozřejmě má. Kasační stížnost není jen pouhá formalita pro zadostiučinění. Nejvyšší správní soud totiž v předmětném sporu může zrušit dosavadní rozhodnutí soudu nižší instance," vysvětlil Pavel Bobek z právnické společnosti Advokát Ihned.

Stejného názoru je i Jan Kužel z advokátní kanceláře v Praze 8: „Dotyčnou kauzu sice neznám, ale kasační stížnost jako taková není postup, který lze předem jakkoliv podceňovat."

Z výše uvedeného zatím vyplývá, že ze sporu o výstavbu zatím vítězně vychází ovčí stádo. Lidem v inkriminovaném okolí a v jakémkoliv počtu nevadí zmíněnou louku tak může aspoň nadále nerušeně spásat.