„Seminář Začleňování a udržení znevýhodněných skupin na trhu práce byl vůbec prvním mezinárodním seminářem v historii Poslanecké sněmovny. Za cíl si kladl seznámit účastníky s možnostmi využívání nových trendů a programů v oblasti zaměstnanosti a představení již fungujících zahraničních modelů," řekla k semináři jeho spoluorganizátorka poslankyně Kristýna Zelienková.

O zahraničních zkušenostech s řešením situace znevýhodněných skupin na trhu práce s účastníky semináře debatovaly prezidentka evropské organizace COFACE Annemie Drieskens, finská ombudsmanka pro rovné příležitosti Pirrko Mäkinen a členka městské rady rakouského Grazu Elizabeth Potzinger.

Hovořilo se o tématech spojených se zaměstnáváním znevýhodněných osob a mladých lidí, možnostech spolupráce specializovaných poradenských center s veřejným sektorem, způsoby zapojení a motivace zaměstnavatelů do vytváření nových pracovních míst, specifickou situací ve vyloučených lokalitách v ČR, ale také rovnosti mužů a žen na trhu práce a jeho pozitivním dopadu na fungování rodiny.

Vliv na rozvodovost manželství

„Pozitivní vliv rovnosti mužů a žen na fungování rodiny, dokládají slova Pirrko Mäkinen. Podle ní finské zkušenosti hovoří dokonce o vlivu na rozvodovost manželství. Studie rovných příležitostí s ohledem na trh práce totiž ukázala, že manželství, kde v průběhu péče o dítě čerpá rodičovskou dovolenou matka i otec, jsou pevnější," doplňuje poslankyně Zelienková.

Projekt založený na fungující spolupráci specializovaných poradenských, resp. odborných komunitních center a veřejného sektoru účastníkům představila Jitka Urbánková, ředitelka společnosti Audit organizace. Praktické zkušenosti s implementací pak popsal tajemník města Tábor Lubomír Šrámek. 

„Z jeho slov vyplynulo, že je spousta činností, které v souvislosti s trhem práce město velikosti Tábora není schopno samo kapacitně zvládnout. Ocenil přínosy, které městům účast v projektu přinese," zdůraznila poslankyně Zelienková.

Začleňování romského etnika

Seminář se nezabýval znevýhodněnými skupinami výhradně z pohledu rovných příležitostí mezi muži a ženami. Dotkl se také problematicky znevýhodnění z hlediska etnického. 

„Elisabeth Potzinger v této souvislosti zmínila pozitivní zkušenosti se začleněním romského etnika v rámci projektu Bio česnek, který v Grazu realizují. Pozitiva začleňování romského etnika s ohledem na prevenci kriminality zdůraznil ve svém vystoupení také Vladimír Tesařík, starosta města Dolní Poustevna na Šluknovsku," uzavírá poslankyně Zelienková.

Evropská organizace COFACE - konfederace organizací pro rodinu při Evropské unii sdružující 58 členských organizací v 23 zemích EU. Cílem činnosti COFACE je pomáhat v otázkách naplňování rodinné a sociálních politiky, řešení diskriminace a rovných příležitostí.