Zápisy do mateřských školek v Praze. Infografika.Povinně se k nim musejí dostavit rodiče dětí, které oslaví nejpozději 31. srpna letošního roku páté narozeniny a zatím školku nenavštěvovaly. Jakou mateřskou školu bude jejich potomek navštěvovat, mohou zvolit podle vlastního uvážení. Existují sice spádové obvody, ale u všech městských částí je tvoří celé území dané městské části. To znamená, že například děti z Prahy 1 jsou spádové ve všech školkách v Praze 1. Před dvěma lety vymezily přísněji spádovost Praha 5 a 10. Ve vyhlášce přesně vyjmenovaly, které adresy přísluší pod kterou školku. Systém se však zřejmě příliš neosvědčil. Loni od něho ustoupila desítka a letos i Praha 5.

„S příchodem nové radní pro školství a na základě komunikace s magistrátem jsme také přistoupili ke spádovosti, kdy spádový obvod je celá městská část,“ vysvětlila rozhodnutí mluvčí pětky Markéta Drešlová.
Rodiče mohou potomka přihlásit i do více školek najednou. Radnice to respektují, zároveň však vymýšlejí, jak omezit situace, kdy je dítě přijato do několika mateřských škol zároveň a blokuje tím místa dalším.

Zhruba polovina městských částí už proto zavedla elektronické předzápisy. Pro rodiče jsou dobrovolné, ale přinášejí jim několik výhod. Každá městská část má systém jinak nastavený, ale ve většině platí, že rodiče vyplní přihlášku jednou elektronicky a mohou si ji vytisknout už vyplněnou zvlášť pro každou školku, kam chtějí dítě přihlásit. Mohou v systému rovnou i zvolit, kterou preferují.

Online zjistí také to, kolik dalších dětí je přihlášeno, a následně zda byl potomek přijat. „I pro vedení školy je elektronický předzápis výhodný, jelikož tím získává obecnou informaci, že se dítě hlásí i do jiné mateřské školy. Všechny děti jsou pak přijímány podle správního řádu, předzápis není zvýhodňujícím kritériem,“ uvedl místostarosta Prahy 10 David Kašpar (VLASTA).

Dobrovolné zápisové lístky

Ještě dál šla šestá městská část, která elektronický systém doplnila zápisovými lístky. „Pokud bylo dítě přijato do více školek, vyberou si rodiče tu, kterou preferují, například podle vzdálenosti, vzdělávacího programu a podobně. Do té odevzdají zápisový lístek. V ostatních provedou takzvané zpětvzetí žádosti,“ popsala radní Prahy 6 Marie Kubíková (ODS).

Doplnila, že oboje je pouze na dobré vůli rodičů a nenařizuje to žádný zákon. Přestože většina lidí dá vědět, pro kterou školu se rozhodla, byla by podle ní na místě úprava legislativy.

Elektronický systém však zatím nenahrazuje povinnost dostavit se osobně k zápisu. Některé městské části alespoň umožňují zarezervovat si předem návštěvu na přesný čas. Pořadí, v němž rodiče s přihláškou přišli, nemá na přijetí vliv. Ředitelé v první řadě přijímají předškoláky, kteří mají poslední rok ve školce povinný. Přednost mají také děti z dané městské části.