Z výsledků vyšlo najevo, že celá třetina zaměstnanců obdrží od svého chlebodárce drobný dárek, pětina zaměstnanců se pak dobrovolně obdarovává i mezi sebou navzájem.

„Prostřednictvím vánočních dárků děkujeme každoročně našim zaměstnancům za jejich píli a loajalitu. Vždy se snažíme vybírat něco pro radost, co je ale zároveň prakticky využitelné - letos je to třeba sportovní vybavení,“ říká Dana Formánková ze společnosti pronajímající auta.

Pro jednu pětinu respondentů jsou firemní večírky pouze nutným zlem, které absolvují z povinnosti. Důvodem je často nezáživný program - téměř 50 procent respondentů uvedlo, že vrcholem jejich firemní oslavy je projev šéfa a hodnocení uplynulého roku.