„Vánoční stromky nepatří také na stanoviště tříděného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě určitě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu," doplnil mluvčí Radim Mana.