Vánoční stromek nepatří do popelnice, protože zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu znemožní její užívání. Správný postup při jeho vyhození se přitom liší podle přístupnosti a umístění popelnic na směsný odpad.

Jiná pravidla ve vnitroblocích

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici, nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například pražských sídlišť.

Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích, v klecích nebo pro majitele rodinných domů. Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou.

Stromky by tak vedle takových nádob končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před budovu k pravidelnému svozu.

„V těchto případech je správným místem pro vysloužilý stromek separační stanoviště s barevnými kontejnery na tříděný odpad,“ popsal tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

„Některé z městských částí organizují sběr vánočních stromků také na jimi vybraných místech v zájmu co největší čistoty veřejného prostoru,“ upřesnil mluvčí.

Konec v kompostárně

Odložené vánoční stromky u nádob na směsný odpad jsou sváženy v obvyklých dnech. V ideálním případě by zde stromek neměl být odložen dříve než 24 hodin před výsypem popelnic. U barevných kontejnerů na tříděný odpad je situace s odvozem jiná – jedličky a smrčky odveze speciální vozidlo v rámci pravidelných úklidů separačních stanovišť.

„Při dodržení harmonogramu nebudou stromky v ulicích zůstávat příliš dlouho. Přesto prosím Pražany, aby při vyhazování stromku dbali na své okolí a nenechávali je například uprostřed chodníku, nebo v silnici,“ dodal primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Konečnou zastávkou pro většinu vánočních stromků bude některá z kompostáren na území metropole. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může putovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Pražské služby nedoporučují odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř.