Valachová chce navázat na aktivity svého předchůdce Marcela Chládka (ČSSD). Hodlá se zasadit nejen o zvyšování platů všech zaměstnanců v resortu, ale i o spuštění kariérního řádu pro učitele. Jeho součástí by mělo být motivační odměňování. Počítá také s podporou dalšího vzdělávání pedagogů.

Shrnula i další úkoly, které Chládek nestačil dokončit. Vedle vytvoření dostatečných kapacit mateřských a základních škol je to především reforma financování regionálního školství. „Zde pokládám za klíčové nalézt shodu mezi státem, kraji, obcemi a odborovými svazy. Budu pokračovat ve změnách v oblasti technického a odborného vzdělávání. Stejně tak jsem připravena na diskusi se všemi politickými stranami v Parlamentu při prosazování novely vysokoškolského zákona," doplnila Valachová.

Bez peněz to nepůjde

Stejně jako Chládek ale zdůraznila, že bez dostatečných finančních prostředků tyto kroky provést nelze. Rozpočtový výhled na rok 2016 přitom počítá se snížením výdajů na školství. „Tyto naléhavé potřeby pro zajištění kvalitního vzdělávání všem dětem ale samozřejmě předpokládají navýšení rozpočtu pro resort školství proti střednědobému rozpočtovému výhledu. První a nejzásadnější krok bude prosadit tyto požadavky při přípravě státního rozpočtu na rok 2016," napsala kandidátka na ministryni.

Chládek požadoval ve srovnání s rozpočtovým výhledem, který počítá s meziročním snížením výdajů na školství, navíc 8,9 miliardy korun. Při porovnání s letošním rozpočtem, kdy ministerstvo hospodaří ze zhruba 136 miliardami korun, jde o nárůst o tři až pět miliard. Valachová tyto požadavky považuje za odpovídající. „Domnívám se, že vyjednávání o státním rozpočtu budou tvrdá, ale pro nás úspěšná. Myslím, že moc prostoru na snížení toho požadavku tam není," poznamenala na tiskové konferenci.

V nejbližší době se chce sejít s důležitými lidmi z oblasti vzdělávání. „Chci se potkat s klíčovými aktéry v oblasti vzdělávání, nejen z ministerstva školství, ale i s odborníky z řad učitelského sboru a akademických pracovníků, odborových a zaměstnavatelských svazů, Asociace krajů, poslanců a senátorů z příslušných výborů," dodala.

Převedení do státní služby

Po příchodu na ministerstvo ji také čeká převedení zaměstnanců do státní služby podle služebního zákona. To musí být dokončeno do 1. července. „Věřím, že na to budu mít dost času a že všechno proběhne v pořádku," řekla.

Na vládě bude brzy obhajovat novelu školského zákona, která počítá se zavedením povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, povinných přijímacích zkoušek na maturitní obory i povinné maturity z matematiky od roku 2019. „Domnívám se, že k určitým změnám návrhu ještě dojde. Zásadnější rozšíření ale nepředpokládám," komentovala předlohu, která vznikla na ministerstvu pod Chládkovým vedením.