Kůň Převalského zmizel z volné přírody v roce 1969. Tehdy, bezmála před půlstoletím, byl v červnu spatřen naposledy v altajské Gobi. Pak už zůstala jen stáda chovaná v zoologických zahradách…
Na tom, že se věci začaly měnit, má velkou zásluhu právě pražská zoo, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu převaláků.

Velmi aktivně se zasazuje o návrat těchto krásných a majestátných koní do jejich přirozeného prostředí – přičemž první transporty, prováděné ve spolupráci se zahraničními organizacemi, jsou datovány již do 90. let minulého století. Sama Zoo Praha organizuje ve spolupráci s armádními letci transporty koní do Mongolska od roku 2011. Do Gobi B již přepravila 27 koní. Další odlet letounu Casa do Mongolska je plánován na červen.

close Matkou narozeného hříběte je klisna Jessica. info Zdroj: Zoo Praha/Petr Hamerník zoom_in