V Praze 6 vznikla už třetí Scioškola v metropoli. Tento typ základních škol provozují výuku, v níž je hlavním aktérem samo dítě. Úspěchy tu nejsou korunované známkami, ale zpětnou vazbou od učitelů. Další novou institucí pak je například Základní škola Orangery, která provozuje česko-anglickou výuku.

V Praze 4 při současné mateřské a základní škole sv. Augustina vzniká církevní gymnázium. To poskytne kromě vzdělávání také křesťanskou výchovu. Přestože má instituce všechna povolení, studenty přivítá až za tři roky, v době, kdy současní místní sedmáci budou končit devátou třídu. „Augustiniánské školy jsou po celém světě a vychovávají děti od 3 do 18 let. Jsme součástí tohoto systému,“ popsal ředitel školy a kněz v jedné osobě Juan Provecho.

Co třeba školka v lese?

Nový školní rok také ukázal další fenomén. Řada už fungujících dětských klubů a podobných uskupení se nově stala oficiálními školkami zápisem do rej-stříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ČR (MŠMT). Důvodem je hlavně povinný poslední rok předškolní docházky, který by dětem mimo sez-nam MŠMT nebyl uznán. Mezi nově zapsanými školkami v Praze jsou i tři lesní.

Aby se staly součástí rejstříku, musely projít kromě jiného kontrolou Hygienické stanice hlavního města. „Lesní školky musejí splnit například požadavky na zabezpečení pitné vody,“ uvedl ředitel hygieniků Jan Jarolímek.

Zájem o lesní školky v metropoli roste. „Máme celkem 16 dětí, šest jsme museli odmítnout,“ popsala Tereza Mindošová z MŠ Kosí hnízdo. Otázkou je, jak takové mateřinky, kde děti tráví přibližně 95 procent času venku, fungují v zimních měsících. Podle slov zaměstnanců se režim téměř nemění. „Máme dvě jurty, ty v zimě chodíme dříve vytápět. Vodu letos navíc přivedeme až k nim, to bude jednodušší,“ vysvětlila Tereza Vavrečková z Lesní školky Jaata.

infografika