Vedle mnichovské dohody budou součástí výstavy originály Pittsburské dohody, československých ratifikací smluv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, Vídeňské arbitráže a tzv. Protokolu Hácha - Hitler. Národní muzeum a Slovenské národní muzeum za pomoci českého ministerstva zahraničních věcí a ministerstev kultury obou zemí získaly souhlas Německa, USA a Francie.

Projekt dvou muzeí 

"Jedná se o fantastický mezinárodní úspěch. Takto rozsáhlý soubor klíčových dokumentů k moderním českým a slovenským dějinám nemělo Národní muzeum ještě nikdy šanci vystavovat," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Společný výstavní projekt Národního muzea a Slovenského národního muzea bude k vidění od 26. dubna do 9. září na Bratislavském hradě a následně se v Praze stane první výstavou v nově zrekonstruované historické budově Národního muzea. Veřejnosti bude zpřístupněna symbolicky v den výročí vzniku Československého státu 28. října 2018.

Mnichovská dohoda, kterou 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli zástupci Británie, Francie, Itálie a Německa, přinutila tehdejší Československo, které k jednání nebylo přizváno, vzdát se opevněného pohraničí obývaného sudetskými Němci. Byla jedním z klíčových milníků v dějinách Československa, které vzniklo před 100 lety.