Stolec vytesal z bílého carrarského mramoru sochař Petr Váňa. Dílo v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad nahradilo provizorní oltář z roku 1992. Objekt má tvar mísy a spočívá na podstavci ze stejného materiálu. Ačkoliv šedě žíhaný kámen váží čtyři tuny, ve své konečné podobě působí odlehčeně, jako by se ani nedotýkal země. Jeho instalování bylo nejznatelnějším zásahem do interiéru kostela od doby vzniku stavby. Farnost oltář zaplatila z vlastních zdrojů.

"Dílo vzniklo podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, podle našich nejlepších vědomostí a umu ke cti a chvále Boží," uvedl stručně Pleskot, který je autorem například ostravské Bolt Tower nebo průchodu valem Prašného mostu v Jelením příkopu u Pražského hradu.

Studnice radosti a naděje

Jeho kolega Schmidt doplnil, že každé nové dílo budí rozruch, ale je také možností k propojení lidí. Vyslovil přání, aby se oltář stal studnicí, ze které budou všichni čerpat radost a naději.

Biskup Wasserbauer ve svém kázání připomněl, že podle Bible postavil první oltář v dějinách člověka Noe poté, co po potopě světa vystoupil z archy na zemi. Zmínil to i proto, že autor kostela Nejsvětějšího srdce Páně, slovinský architekt Josip Plečnik, se při stavbě inspiroval i Noemovou archou.

Pozoruhodná Plečnikova stavba, která je jednou z nepřehlédnutelných dominant Vinohrad, je národní kulturní památkou. Architekt, který stál za prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka i za přestavbou Pražského hradu, rozpracoval objekt kostela i jeho interiér do nejmenších detailů za použití ušlechtilých materiálů. Stavba byla dokončena v roce 1932.