Investice do prostorů tak dosáhne zhruba šestnácti milionů korun. V nebytových prostorech chce městská část vybudovat šest až sedm lékařských ordinací, a to zejména dětského a praktického lékaře, gynekologa a alergologa. „Hlavním důvodem je narůstající počet obyvatel naší městské části," uvedl předkladatel návrhu, místostarosta Jiří Knotek (Hnutí pro Prahu).

Uvedená cena je pouze za holé prostory, pro určení výše investice, kterou si vyžádá jejich přeměna v lékařské centrum, chystá městská část studii proveditelnosti. Finance chce Kotek získat primárně z vlastních zdrojů městské části. „Použil bych zdroje z vlastní hospodářské činnosti a úspory z předchozích let. Souběžně požádáme magistrát o dotaci," uvedl s tím, že prostory budou bezúročně spláceny do roku 2017.