„Nemovitosti v Šáreckém údolí jsou při deštích zaplavovány vodou přetékající jednotné kanalizace. Jde o značné hygienické riziko, které minimalizuje nová nádrž,“ řekla pražská radní Jana Plamínková.

Nová nádrž jako nejlepší řešení 

Návrh na novou retenční nádrž vychází z koncepčního řešení celého povodí kmenové stoky D. Už před dvěma lety byla zadána odborná studie na možnosti řešení zachytávání a převádění odpadních vod pod odlehčovačem Evropská.

Ta byla zpracována Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka. Z ní pak vyplynulo, že navrhovaná podpovrchová  retenční nádrž je z ekonomického i technického hlediska nejlepší variantou pro realizaci. Pražská vodovodní společnost zajistila už v minulosti zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.