V bezprostředním okolí se nacházejí historické památkové nemovitosti, kde například svého času přebývala Karolína Světlá a čerpala zde inspiraci pro své novely. Majitel těchto sousedních vil stavebníka navíc zažaloval, rozsudek však zatím vydán nebyl. Podle odborného posouzení architekta je stavba v rozporu s památkovým zákonem i zákonem o ochraně přírody a krajiny a chybí jí projektová dokumentace. Trpí i příjezdová cesta, po které majitel transportuje materiál a těžkou techniku.

Majitel na kontakt nereagoval

Deník se v souvislosti s touto stavbou pokusil kontaktovat majitele nemovitosti, ten ale na telefonáty nereagoval.

„Stavba zdí je jen předehrou, kdy stavebník chce rekonstruovat samotný dům, zvětšit jej jak horizontálně, tak vertikálně o celé jedno patro, to vše pod rouškou povolení k vnitřním úpravám stávajícího domu,“ vysvětluje David Ptáček, zakladatel spolku Šárecké údolí. „Zaplatit pak pokutu 200 tisíc korun, což odpovídá dvou procentům nákladů na stavbu, dodává stavebníkům pocit beztrestnosti,“ říká Ptáček.

Stavební úřad by totiž musel bourat na náklady městské části a částku dodatečně vymáhat. Radnice ale tentokrát na odbor výstavby podala podnět ke správnímu řízení pro přestupek.

Nejedná se o jediný případ

„Dne 30. listopadu 2018 bylo zahájeno řízení o odstranění stavby opěrných zdí a souvisejících terénních úprav a stavebník byl poučen o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o dodatečné povolení stavby, která k dnešnímu dni podána nebyla,“ uvedl pro Deník mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. „Nyní tedy běží lhůta pro zabezpečení stavebního pozemku,“ dodal Šrámek.

Bohužel nejde v přírodním parku o jediný případ. V minulosti proběhly například kauzy usedlosti Heřmanův dvůr, Břetislavka či stavba majitele Libora Chroboka, který si na svém pozemku postavil doslova obří tunel. Investor k podivu místních obyvatel všechna potřebná povolení nakonec získal.