13. září 1929 předložil zemskému zastupitelstvu návrh, aby se zemská donucovací pracovna na Hradčanech přestěhovala z centra města na ruzyňskou periferii do objektu zrušeného cukrovaru. Zastupitelé se s touto myšlenkou ztotožnili a tak začala výstavba nebo spíše přestavba na Zemskou donucovací pracovnu.

Zbytek komínu

Budovy bývalého potravinářského podniku se nevyhnuly demolici a z původního areálu tak zůstala stát pouze část cukrovarského komína. Ta se stala základem pro stavbu vodojemu, který je dodnes funkční, ale nepoužívaný.

Čtěte také: Persekuce jsou na Mariánském náměstí už dávnou minulostí

Osmiboká nádrž na betonových pilířích kolem komína vděčí za svou podobu architektovi Karlu Domanskému, autoru přehrady ve Vraném na Vltavě či cenné funkcionalistické budovy malé vodní elektrárny u soutoku řeky Vydra s přítokem říčky Křemelná, tvořící dále řeku Otavu. Vodárenská věž je do dneška dominantou věznice.

Donucovací pracovna zahájila svou činnost v létě 1935 a v předválečném období měla kapacitu zhruba 200 káranců. Pracovali především na sousedním statku s polnostmi a v dílnách. Dohlíželo na ně zpočátku 18, později 33 dozorců.

Během války se dočkali káranci a trestanci německého původu zvýhodňování a postupně i propuštění. Jednotlivé objekty sloužily především potřebám protektorátního režimu.

V rámci rozšíření areálu proběhla výstavba hospodářských budov a skladů zeleniny. Bezprostředně po skončení válečných hrůz byla věznice určena k izolaci válečných zajatců i zločinců a také kolaborantů. Krátce zde přebývali Vlasovci.

Rudá armáda si však tyto odpůrce Stalina zanedlouho eskortovala do Sovětského svazu, kde jich většina skončila na popravišti.

Význam pro „estébáky"

V roce 1949 převzala pracovnu Státní bezpečnost, aby ji následně přebudovala na převážně vazební věznici. Ministerstvo vnitra nechalo přistavět novou šestipodlažní budovu s kapacitou 400 cel přizpůsobených zvláštnímu oddělení úřadovny StB. Během nejtemnějšího období v historii věznice panoval na Ruzyni velmi utajený a přísný režim. Na pozici dozorců a strážných se moc zájemců nehrnulo, protože jejich výběr probíhal podle přísně nastavených pravidel posuzování a samotná služba byla přísně střežena. V sedmdesátých letech aktivita bezpečnosti nepominula, naopak, v Ruzyni začal fungovat Odbor vyšetřování StB ve vojenské kontrarozvědce, který zde vydržel až do roku 1989.

Současnost

Po sametové revoluci si zanedbaný stav věznice žádal rekonstrukci, která byla již v roce 1993 dokončena. O tři roky později uprchli dva vězni, kteří však byli záhy dopadeni. Od té doby se již nikdo o útěk nepokusil.

Čtěte také: Klementinum: místo, které je spjato s knihovnou už čtyři století

„Ke konci letošního července bylo ve Vazební věznici Praha Ruzyně umístěno 290 obviněných a 438 odsouzených. Pod zařízení dále spadá oddělení výkonu trestu žen, které je v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích a Velkých Přílepech," sděluje tisková mluvčí ruzyňské věznice Pavla Bohatová.

Odsouzené jsou pracovně zařazeny uvnitř oddělení i na vnějších pracovištích. Nejrozsáhlejší pracovní příležitosti vytváří Domov, například v kuchyni, prádelně, či při úklidu. Ženy mají možnost absolvovat Sanitářský kurs sv. Zdislavy z Lemberka a následně zde pracovat jako kvalifikované ošetřovatelky.

Ředitel vazební věznice Praha Ruzyně Ivan Horák řekl Deníku:

Nemylte se, ruzynští vězní velice stojí o možnost pracovat

Již několik let mohou vězni v Ruzyni získat univerzitní vzdělání. Kolik již máte bakalářů a chystáte i magisterský program?Ředitel Ivan Horák při rozhovoru pro Deník

Zatím nemáme žádného bakaláře, protože program běží třetím rokem a je koncipován celkem na 4 roky. Magisterské studium se zatím neplánuje.

Kolik hodin v měsíci vězni mohou mít návštěvy?

Dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody mají odsouzení nárok na tři hodiny během kalendářního měsíce, mladiství mají právo na pět hodin. Návštěvy obviněných upravuje zákon o výkonu vazby a u nich se dodržují dvou týdenní termíny s délkou návštěvy devadesát minut.

Chtějí vězni pracovat a podle jakých kritérií vybíráte ty, kteří mohou tuto činnost vykonávat mimo věznici?

Vězněné osoby mají o práci zájem, zaměstnanost je u nás vysoká Je to z několika důvodů: trest jim utíká rychleji, výdělky použijí na zaplacení dluhů, na zaplacení poplatků za výkon trestu a ještě mají peníze, za které si bezhotovostně mohou nakupovat jednou týdně v kantýně.

Jakou práci dělají?

V režii věznice například v údržbě, prádelně či kuchyni. Odborná komise provádí výběr odsouzených, kteří mohou pracovat u vnějších subjektů. Udržují veřejná prostranství, zeleň, areály či působí u soukromých subjektů.

Jak moc je práce ve věznici náročná na psychiku a stává se, že nápor někdy zaměstnanec nezvládne?

Práce s vězněnými osobami je psychicky náročná, zaměstnanci musí zvládat situace, kdy někteří vězni špatně snáší režim ve věznici, zejména v prvních dnech po nástupu do výkonu vazby nebo trestu. Jeden dozorce nebo vychovatel má na starost 50 až 60 vězněných osob, zajišťuje jejich veškerou korespondenci, hodnocení vězňů, jejich každodenní požadavky, jako například pohovory s odbornými zaměstnanci, či předvedení k lékaři a zajišťují další činnosti, mezi které patří výměna prádla nebo realizace schválených žádostí vězněných osob.

Michal Vrbecký