Proti záměru, který doputoval v podobě architektonické studie na radnici na začátku února, sepsali petici. „Nesouhlasíme s uskutečněním této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů,“ uvádí lidé podepsaní pod peticí jako jeden z hlavních důvodů odporu.

BYTOVÝ SOUBOR KLAMOVKA. Podoba projektu z roku 2013.
Kauza Klamovka. Co zde nakonec vyroste: školka, nebo věžáky?

Podle místních totiž projekt navyšuje intenzitu zástavby v dané lokalitě oproti původním záměrům v oblasti. „Máme důvodné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel,“ píše se v petici s tím, že již stávající zástavbu negativně ovlivňují vibrace z projíždějících souprav metra.

Dalším důsledkem podle místních bude úbytek zeleně a parkovacích míst. „Vážíme si každého kousku vzácné zeleně, které ovšem díky nezodpovědným projektům stále ubývá,“ připomněla jedna z místních obyvatelek Ivana Kučírková.

Rodinné a komunitní centrum v Kobylisích – vizualizace
Rodinné a komunitní centrum v Kobylisích by mělo otevřít zhruba za rok

Architekti: Klinika se přizpůsobuje sídlišti

Podle architektů ale projekt zohledňuje strukturu stávající zástavby a přizpůsobuje se sídlišti i co do výšky budov. „Urbanistické a hmotové řešení vychází z jasného založení sídliště Horní Roztyly, dodržuje jeho strukturu půdorysnou i výškovou,“ stojí v architektonické studii. Podle jejích autorů bude mít objekt roli v rámci rozvoje celého území, jeho objem by měl být pro dané místo vhodný.

„Objekt kliniky je situován při ulici Ryšavého, kde logicky uplatní svou funkci a svým objemem zpevní „nároží“, vytvoří základ, od kterého se rozvíjí celé území,“ píší architekti.

Praha 11: Zatím názor nemáme

Radnice se k plánu zatím nechce vyjadřovat. „Městská část obdržela architektonickou studii. Nyní probíhá interní proces, jehož výsledkem by mělo být vyjádření městské části k tomuto záměru,“ uvedla mluvčí úřadu Anna Kočicová.

Ladronka.
Zchátralé budovy v Praze čekají na záchranu roky. Proměna ale stojí za to

Jasné stanovisko radnice nemá ani k názorům místních. „Obavy okolního území samozřejmě chápeme a věříme, že v rámci projednávání záměru bude investor naslouchat názorům městské části i jejích občanů,“ připomněla Kočicová. O projektu bude jednat radniční výbor pro územní rozvoj ve středu 21. března.

Lokalita už v minulosti zažila několik pokusů o zastavění, a to například projekty Nové Roztyly a Bytový park Roztyly, proti kterým se postavili místní občané i neziskové organizace. „Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území,“ uzavírají odpůrci v petici.