Rybáři se těší alespoň na stejný úlovek jako loni, kdy se v pražských rybnících vylovilo 43 tun ryb. Mezi rybami převažovaly kaprovité ryby, z dravých ryb například štiky či okouni, a často se vyloví i česká největší ryba sumec. „Většina vylovených ryb ale neskončí na talíři, putují na zarybnění jiných pražských rybníků,“ upozorňuje mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Před samotným výlovem se nejprve dělají přípravné práce. „Rybník se musí vypustit, což trvá podle velikosti vodní plochy a počasí několik dní až týdnů,“ uvedla. „Vypouštění navíc musí být pozvolné, aby se ryby soustředily do loviště, to je část rybníka s větší hloubkou, kde zůstává voda i po vypuštění nádrže,“ doplnila.

Tam, kde zimují tyby, jsou výlovy nejdříve

To, že i výlov má svá pravidla, potvrzuje také rybářský hospodář územního svazu města Prahy Jindřich Vintr. „Je zásadní, aby se lovilo po kaskádách, díky čemuž se hospodaří s vodou,“ vysvětlil.

Důležité jsou podle něj také intervaly výlovů. „Je potřeba začít s rybníky, se kterými počítáme na přezimování ryb,“ řekl. Zásadní rozdíl mezi vodními nádržemi v jiných částech republiky a v Praze je podle Vintra v tom, že pražské rybníky nejsou prioritně určené k chovu ryb. „Mají spíše estetický a rekreační význam. Slouží také k zachování vody v krajině. Na rozdíl třeba od jižních Čech, kde se zabývají průmyslovým chovem ryb,“ podotkl hospodář.

S tím podle něj souvisí pochopitelně i hospodaření na rybnících. „Například ryby nemůžeme vůbec krmit, jsou na přirozené produkci. Nesmíme do toho nijak zasahovat,“ vysvětlil. Rybářství v pražských rybnících proto vnímá jako doplňkovou záležitost. „Do ekosystému ryby patří, ale produkce pro nás tady není prioritní,“ dodal.

Začátek za úsvitu

Standardně výlovy rybníků začínají za svítání, kdy už rybáři vidí na práci. Ne vždy je ale možné kvůli počasí plán dodržet. I když totiž rybáři znají objem a kapacitu výpustního zařízení a vědí, jakým způsobem i jak rychle rybníky vypouštět, aby nevytopili okolní pozemky, může se stát, že zaprší. Všechno je poté zcela jinak.

„Může se klidně stát, že přijedeme k rybníku a ten není na výlov zcela připraven, protože v noci přišel přívalový déšť, takže přiteklo více vody, než odteklo,“ dodal Jindřich Vintr.

Na doprovodný program jen s rezervací

U některých rybníků připravily Lesy hl. m. Prahy také doprovodný program pro veřejnost. „Vše bude spojené s životem kolem vody, tudíž se bude týkat vodních ptáků, savců, bezobratlých nebo ukázek ryb,“ uzavírá Petra Fišerová s tím, že kapacita programu je omezená a je proto nutné se na něj předem objednat. „Jeden z nejhezčích výlovů včetně doprovodného programu bude výlov největšího pražského rybníka v Dolních Počernicích,“ dodala.

Výlovy rybníků