Na konferenci, která potrvá od středy do pátku, podle Moravcové přijede kolem 700 účastníků ze 67 zemí světa. Seznámí se například s různými náměty na hry a ukázky, díky kterým mohou děti lépe pochopit třeba, proč je dobré třídit odpad. Navštíví také 26 mateřských škol v Praze 2, Praze 8 a Praze 9.

OMEP působí na všech kontinentech

OMEP je mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o zlepšení výchovy a péče o děti do osmi let. Má konzultativní statut například u Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) nebo Dětského fondu OSN (UNICEF). V současné době působí na všech kontinentech a jejími členy je 72 zemí. V Evropě má OMEP 27 členských zemí.

Organizace vznikla v roce 1948 v Praze na podnět ze Švédska a Anglie. Jejím původním cílem mělo být po druhé světové válce vytvoření podmínek péče o sirotky ve věku do osmi let. Český výbor OMEP má podle Moravcové kolem stovky členů, kterými jsou hlavně učitelky z mateřských škol a další odborníci na předškolní výchovu. Výbor je součástí poradního týmu pro předškolní vzdělávání na ministerstvu školství.

Potřeby dítěte jsou prvořadé

Moravcová patří ke kritikům současného nastavení předškolního vzdělávání v Česku. Nesouhlasí například se začleňováním dětí mladších tří let do tříd společně se staršími předškoláky. Kritizuje povinný poslední rok mateřské školy a možnost individuálního vzdělávání. Tato opatření podle ní jen zatěžují ředitelky a učitelky školek zbytečnou administrativou a nijak nepřispívají k lepšímu začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V nastavení předškolního vzdělávání by se podle ní mělo zohlednit především to, co ve svém vývoji potřebuje dítě. Za ideální považuje, když s ním matka zůstane doma do tří let, není ale ani zcela proti tomu, aby do předškolních zařízení chodily mladší děti.

Myslí si ovšem, že by se měly vzdělávat odděleně od starších, protože potřebují jiný druh péče. Pokud jsou dvouletí ve třídách společně třeba i se šestiletými dětmi, předškoláky to brzdí v rozvoji, protože se učitelky věnují hlavně méně samostatným mladším dětem, vysvětlila.

Zmínila, že například ve Švédsku se přijímají děti od jednoho roku do jeslí, které jsou oddělené od školky. Zároveň tam je pobyt dítěte v těchto zařízeních časově omezen. „Stát hlídá i to, aby tam malé dítě nebylo od nevidím do nevidím. Třeba maminky, které tam dávají děti do tří let, tak jsou omezeny dobou, že tam dítě může být maximálně 20 hodin týdně," popsala. Čeští politici by se podle ní měli snažit podporovat více také zkrácené úvazky, aby mohly matky trávit s dětmi víc času, dodala.

V Česku je podle statistik ministerstva školství v letošním roce 5.269 mateřských škol, ve kterých učí celkem kolem 32 tisíc pedagogů. Do školek chodí 362.756 dětí. Mezi nimi je zhruba 40 procent všech dvouletých, víc než 90 procent všech tříletých a čtyřletých a 97 procent pětiletých dětí.