SAR si stanovil pro začátek dva hlavní cíle: probuzení zájmu veřejnosti o kvalitní výstavbu a zrychlení schvalovacích procesů, které jsou nyní v Praze extrémně dlouhé. Odborníci chtějí tlačit na zákonodárce, aby přichystali zákony, které umožní rychlejší rozvoj metropole, i na úředníky, aby schvalování projektů zbytečně neprodlužovali a také věnovali větší pozornost výstavbě dopravní a technické infrastruktury.

Bez dořešení klíčových staveb, jako jsou vnější a vnitřní okruh Prahy, rychlá kolejová doprava na letiště nebo pokračování metra, se život v hlavním městě zhoršuje. Podle průzkumu veřejného mínění, který si SAR nechalo zpracovat od agentury Ipsos, si to myslí 83 procent Pražanů. „Stačí se podívat na jakoukoli silnici v Praze, jak je rozbitá, na ty ohromné nezastavěné brown-fieldy v jádru města, které nefungují. Praha za celou jednu generaci udělala jen velmi málo pro svůj rozvoj i prostou obnovu,“ upozornil projektant Pavel Štěpán.

Kdy jindy, když ne teď?

Kromě toho SAR upozorňuje, že se v Praze nestaví unikátní stavby od špičkových architektů. Za uplynulých deset let nevznikla žádná významná veřejná budova. „Myslím si, že by v občanech byla probuzena radost, kdyby se bývala postavila Kaplického knihovna nebo třeba nová filharmonie. Kdyby se už konečně postavila nějaká trošku rozmařilejší stavba. A kdy jindy, když ne teď? Daří se, jsou peníze, jak ale probudit tu radost z tvoření, jak probudit touhu budovat v celé společnosti?“ zdůraznil Josef Pleskot.

Jedním z nejbližších záměrů sdružení je zpracování studie „Vize 2030 pro stavební rozvoj Prahy a ČR“, kterou by chtělo představit ve druhé polovině roku. Měla by se stát východiskem pro změny, které by mělo prosadit budoucí vedení města i nová vláda.