„Začalo to jako organizace spíše komorní akce pro několik desítek zainteresovaných, ale je zřejmé, že je to největší setkání českých sociologů a socioložek v novodobé historii české sociologie. Očekáváme přes 120 přednášejících a více než 200 účastníků ze všech významných institucí v ČR," uvedl vedoucí katedry sociologie FF UK Jiří Vinopal.

Sociologii využívá státní správa i byznys 

Podle pořadatelů jsou sociologie a sociologický výzkum přítomny v mnoha oblastech běžného života. Lidé je vidí jako výsledky průzkumů veřejného mínění, komentáře k aktuálnímu dění v médiích či studie o různých tématech. Pořadatelé poukazují na to, že sociologii využívá pro svá rozhodnutí státní správa i byznys.

Experti a expertky v téměř 30 blocích představí svá zjištění o vlivu reklamy na představu lidí o stárnutí, o odměňování mužů v ženských oborech, kráse jako předpokladu k pracovnímu úspěchu, reprodukční turistice do Česka, vládnutí komunálních politiků, sociálních nerovnostech či o Češích s cizím původem. Součástí programu konference je i samostatná studentská sekce. Setkají se studenti všech kateder sociologie. Představí své práce i své spolky.

Čtěte také: Na setkání chartistů zazněla i kritika odklonu od lidskoprávní agendy