„Daří se odhalovat stále brutálnější případy, které trvají i několik let. Spojuje je často bití, ponižování, nucení k sexu, vydírání, čemuž většinou přihlížejí i děti," uvedl Ján. Tíha odpovědnosti přitom podle něj záleží na ohrožených lidech a na jejich rozhodnutí domácí násilí řešit.

„V poslední době se stále více ukazuje, že zejména u ohrožených žen se zvyšuje pocit důvěry v instituce, které se touto problematikou zabývají, a proto se na ně častěji obracejí," uvedl ředitel.

Vykazováni jsou většinou agresivní muži, kteří figurují téměř v 99 procentech všech případů. Zbylé procento tvoří ženy, zejména pak dospělé dcery, které psychicky či fyzicky napadají své rodiče, především své matky, doplnila vedoucí intervenčního centra Barbora Holušová.

Za šest měsíců letošního roku se na intervenční centrum obrátilo 220 lidí. Za celý loňský rok spolupracovalo s centrem 420 klientů. „Někteří lidé k nám přijdou třeba šestkrát, někdo třikrát zavolá. Počet kontaktů v prvním pololetí letošního roku přesáhl 1300. Za celý loňský rok jsme měli 1765 kontaktů," řekla sociální pracovnice centra Jana Kreuzmanová. Centrum poskytuje především sociálně-právní poradenství a psychologickou­ pomoc.

Pomoc žena hledala po deseti letech fyzických útoků

Odborníci centra pomohli v červnu například mladé ženě, která po téměř deseti letech nahlásila fyzické napadání od manžela. Pomoc našla v centru i pětapadesátiletá žena, která na linku 158 oznámila násilí ze strany svého bývalého manžela. Oba případy jsou shodné v tom, že k násilným útokům docházelo řadu let. Obě ženy se přitom léta bály věc řešit.

Nějakou formu domácího násilí zažily podle loňského průzkumu organizace proFem dvě pětiny žen v Česku. K nejčastějším formám patřilo opakované ponižování a fyzické napadání, následované sexuálním nátlakem, nebezpečným pronásledováním a vyhrožováním. Čtvrtina žen útok zatajila, jen desetina ho ohlásila policii.