Svatý Valentin z Terni byl podle legendy 14. února 269 sťat za to, že tajně oddával milence. Manželství totiž bylo v té době zrušeno, protože císař Marcus Aurelius Claudius nepovažoval ženaté muže za dobré válečníky.

Relikviář ukrýval překvapení

K založení valentinské poutní tradice na Vyšehradě přispěl nález čtyř barokních monstrancových relikviářů. Nalezeny byly na podzim roku 2002 při prohlídce starého depozitáře kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla.

Patrně pocházely z původní barokní výzdoby kostela. Do Čech je z Itálie s velkou pravděpodobností přivezl Karel IV. Při jejich restaurování se přišlo na to, že jeden z nich ukrývá skoro celou lopatkovou kost sv. Valentina.

Vyšehradská kapitula se rozhodla navázat na barokní tradici, a tak se od roku 2003 v bazilice sv. Petra a Pavla okolo svátku sv. Valentina pořádá poutní bohoslužba. Při ní jsou vystavovány ostatky světce. Duchovním programem bude provázet vyšehradský kanovník Aleš Opatrný.