Univerzita Karlova loni přijímala zhruba každého třetího, celkem bylo přes dvacet tisíc přijatých. Největší převis byl na lékařských fakultách, konkrétně na 2. lékařské fakultě a 3. lékařské fakultě se přijímají 17,2 procenta uchazečů.

Největší šance na přijetí je na Přírodovědecké a Husitské teologické fakultě. Téměř dvě pětiny uchazečů podaly přihlášku na více než jeden obor na univerzitě, uvedlo tiskové oddělení univerzity.

Největší zájem je o eletrotechnickou fakultu 

Přes 22 tisíc lidí se loni hlásilo na Českou zemědělskou univerzitu, z toho více než 14 tisíc na bakalářské obory. Univerzita přijala přes 13 tisíc lidí, tedy zhruba 60 procent přihlášených. Nejvíce lidí se hlásí na Provozně ekonomickou fakultu.

Obdobná šance na přijetí je na Českém vysokém učení technickém, které loni přijalo 10 165 lidí z více než 16 tisíc přihlášených. Největší zájem je o Fakultu elektrotechnickou, kam se na bakalářské a magisterské obory hlásilo dohromady asi 2900 lidí. Přijato jich bylo zhruba 1900.

Přijaty byly zhruba dvě pětiny uchazečů na bakalářské studium 

Vysoká škola ekonomická v Praze, což je největší ekonomická vysoká škola v zemi, loni obdržela 9327 přihlášek na bakalářské obory a 5430 přihlášek na magisterské studium.

Přijaty byly zhruba dvě pětiny uchazečů na bakalářské studium a více než polovina na magisterský stupeň. Největší převis je na obou úrovních na Fakultě podnikohospodářské. U budoucích bakalářů ji doplňuje Fakulta financí a účetnictví, na vyšším stupni Fakultě managementu.

Skutečně se zapsala asi polovina přijatých 

Největší šance na přijetí je na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT). Na její čtyři fakulty se loni na bakalářský a magisterský stupeň hlásilo celkem 4441 lidí, z nichž bylo 3031 uchazečů přijato.

Skutečně se  zapsala asi polovina přijatých. Podobně jako na jiných technických vysokých školách ale poměrně vysoký podíl přijatých školu nedokončí.

UMPRUM má v letošním ak. roce 773 přihlášených

Asi 15 procent z 1689 přihlášených bylo přijato na některou ze tří fakult Akademie múzických umění. Nejžádanější je její Divadelní fakulta s více než desetinásobným převisem, sdělila mluvčí univerzity Tereza Petáková. Naopak na Hudební a taneční fakultu se dostane každý třetí.

Pro akademický rok 2016/2017 se na Vysokou školu umělecko-průmyslovou (UMPRUM) hlásilo 925 uchazečů a bylo jich přijato 141. V letošním akademickém roce 2017/ 2018 má UMPRUM přihlášených 773 (jedná se ale pouze program Výtvarná umění, přijímací řízení do teorií a doktorského studia bude až na jaře). Za poslední tři roky se v průměru přijalo 164 uchazečů. 

Čtěte také: Univerzita Karlova měla v hodnocení VŠ nejvíce nejvyšších známek