Mezi problémy, na které projekt naráží, je jednání s městem či nesrozumitelná byrokracie. Velkou část budov, ve kterých nadšenci působí, si musí pronajímat, nebo půjčovat od soukromníků. Cílem Prague Citymakers je zviditelňovat aktivity projektu.

„To co dělají, má totiž velký dopad na město," řekl Brlík. Do budoucna by chtěli také vytvoření grantového programu Citymakers. IPR se v poslední době např. podílel na otevření kreativního oddělení v radničních domech Na Malém náměstí.