Většinu bytů mají svěřeny do správy městské části, nejvíc jich má Praha 10. Z celkového bytového fondu Prahy vlastní magistrát a radnice 4,5 procenta bytů. ČTK to sdělili Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR), který prováděl analýzu bytového fondu. Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů a vysokými cenami.

"Je patrné, že přes nesporné snahy jako je například založení Městské nájemní agentury nebo Pražské developerské společnosti a změny v přístupu k problematice bydlení stále reálně dochází ke zmenšování obecního bytového fondu, místo jeho navyšování. Cílem je nově stavět každý rok alespoň 500 městských bytů, které bude město za nižší nájem poskytovat potřebným skupinám obyvatel," uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).

Důvodem poklesu počtu je především pokračující privatizace a pomalé tempo městské rezidenční výstavby. Mezi lety 2019 až 2021 bylo v Praze nově postaveno pouze 60 obecních bytů.

Z celkového počtu obecních bytů jich 7 265 spravuje magistrát a 23 080 bytů mají svěřeny městské části. Na jeden byt připadá 44 obyvatel. Z městských částí spravuje podle analýzy IPR nejvíc bytů Praha 10, a to 3 203. Druhý nejvyšší počet, 3 021 bytů, má Praha 2. Přes dvě tisícovky bytů má Praha 3 a více než tisícovku dalších pět městských částí. Naopak některé malé městské části, konkrétně Koloděje, Královice, Libuš, Lipence a Újezd nemají ani jeden.

Analýza také ukazuje, že 9,1 procenta bytů spravovaných městskými částmi je neobsazeno, což je nejčastěji způsobeno jejich rekonstrukcí. Problémem je špatná evidence důvodů pronájmu, kdy u 74,5 procenta bytů není zřejmé, na základě jaké potřeby nájemník byt užívá. U bytů spravovaných magistrátem to bylo 56 procent případů. Magistrátní byty jsou více využívané obyvateli, kteří jsou sociálně slabší nebo patří do skupiny klíčových profesí jako jsou učitelé, hasiči či zdravotní sestry.

Magistrát před lety založil fondu rozvoje dostupného bydlení, do kterého vkládá peníze. V posledních třech letech podle předsedy magistrátního výboru pro bydlení Pavla Zelenky (Praha Sobě) z něj byly použity peníze na stavbu více než 300 nových bytů a zaplacena oprava téměř 400 bytů, které byly ve špatném technickém stavu.

Městské nájemní byty slouží lidem v sociální nouzi, seniorům, svobodný matkám, lidem se zdravotním postižením nebo příslušníkům pro město zásadních profesí. Podle analýzy společnosti KPMG z roku 2018 po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194 000 bytů, městský fond však od té doby vlivem privatizace klesá. Vedení Prahy proto plánuje mj. družstevní výstavbu.

Počty obecních bytů v Praze

Městská část Počet obecních bytů
Praha 1 1160
Praha 2 3021
Praha 3 2042
Praha 4 1887
Praha 5 769
Praha 6 1384
Praha 7 642
Praha 8 1173
Praha 9 639
Praha 10 3203
Praha 11 1347
Praha 12 274
Praha 13 84
Praha 14 944
Praha 15 733
Praha 16 320
Praha 17 821
Praha 18 318
Praha 19 470
Praha 20 286
Praha 21 93
Praha 22 181
Běchovice 82
Benice 1
Čakovice 363
Dolní Chabry 3
Dolní Měcholupy 12
Dolní Počernice 41
Dubeč 80
Koloděje 0
Kolovraty 42
Královice 0
Křeslice 3
Kunratice 57
Libuš 0
Lipence 0
Lochkov 9
Nedvězí 6
Petrovice 36
Přední Kopanina 2
Satalice 24
Slivenec 6
Suchdol 85
Štěrboholy 1
Troja 20
Újezd 0
Vinoř 85
Zbraslav 148
Magistrát 7265
Celkem 30.345

Zdroj: Institut plánování a rozvoje