Vrcholem jeho tvorby byla opera Švanda Dudák, která byla po Smetanově Prodané nevěstě jedinou mezinárodně uváděnou českou operou v meziválečném období. Opera byla poprvé s úspěchem uvedena v Národním divadle v Praze 27. dubna 1927. Uznání sklidila i při svých uvedeních v Německu, do němčiny ji přeložil Max Brod. Následně byl Švanda Dudák na programu operních domů ve velké části Evropy a v roce 1931 i v Metropolitní opeře v New Yorku.

Hudbu opery o dvou aktech složil Weinberger k českému libretu Miloše Kareše. Opera je založena na příběhu známého z dramatu Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Honoráře za dílo Weinbergerovi umožnily stavbu elegantní vily v Modřanech, v níž je dnes sídlo spolku Československý exil.

Weinberger působil také ve filmové hudbě

Další úspěchy následovaly s operami zkomponovanými mezi lety 1932 a 1937. Weinberger byl jedním z prvních českých skladatelů působících ve filmové hudbě. Jeho opereta Na růžích ustláno, uvedená v Praze v roce 1932, se dočkala o dva roky později filmového zpracování s Lídou Baarovou.

Weinberger se narodil 8. ledna 1896 v české židovské rodině. Skladbu studoval nejprve na pražské konzervatoři a později v Lipsku u Maxe Regera. Po studiích odcestoval do USA, kde pracoval rok jako učitel, ale nakonec ho láska k vlasti znovu zavedla do Československa. Vyučoval v Praze, ale i v Bratislavě nebo ve Vídni. Od roku 1929 žil střídavě v Badenu u Vídně a v Modřanech. Před osudem většiny evropských Židů se zachránil útěkem do USA. Do vlasti se už nikdy nevrátil. Osamělý, zapomenutý a bez peněz spáchal v roce 1967 ve svém domě v St. Petersburgu na Floridě sebevraždu.